Wat is een alcoholvergiftiging?

Bij alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed zo hoog dat je bewusteloos en in coma kan raken. Bij jongeren kan dit al bij een promillage van 1,7. Bij volwassen ervaren drinkers kan een alcoholvergiftiging optreden vanaf een promillage van 4. De kans op bewusteloosheid is dan groot. Bij 5 promille raakt een volwassene in coma.

Hoe ontstaat een alcoholvergiftiging?

Alcohol is een verdovend middel dat uiteindelijk ook het zenuwstelsel zo sterk kan verdoven dat de ademhalingscentra verlamd raken. Dit kan dodelijk zijn. Hoeveel je moet drinken om een alcoholvergiftiging te krijgen hangt af van veel factoren zoals:

  • Gewicht
  • Ervaring met drank
  • Geslacht
  • Hersenvolume

Jongeren sneller een hoger promillage

Jongeren krijgen bij een veel lager promillage dan volwassenen een alcoholvergiftiging. Doordat ze nog niet volgroeid zijn en nog weinig wegen, zitten ze ook al snel in de gevarenzone. Ook zijn ze nog niet gewend aan alcohol.

Alcohol verdeelt zich over het lichaamsvocht. Bij een jongen bestaat 60% van zijn gewicht uit lichaamsvocht. Bij een jongen van 50 kg verdeelt de alcohol zich over 30 liter vocht. Na 2 glazen heeft hij een promillage van 0,50. Bij een volwassen jongen van 70 kg weegt verdeelt de alcohol zich over 42 liter vocht. Zijn promillage na twee glazen is dan 0,33.

Kinderen die met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis opgenomen werden, hadden een gemiddeld alcoholpromillage van 1,8. Als een meisje van 50 kg 6 glazen binnen 2 uur drinkt bereikt ze dit percentage al, bij een jongen van 50 kg gebeurt dat bij 7 glazen. Jongeren hebben een alcoholvergiftiging dus snel te pakken.

Vrouwen sneller een hoger promillage

Vrouwen krijgen na gebruik van eenzelfde hoeveelheid alcohol een hoger promillage dan mannen. Zij hebben minder lichaamsvocht dan mannen waardoor zij bij dezelfde hoeveelheid alcohol sneller een hoger promillage hebben.

We zagen dat bij een jongen 60% van zijn gewicht uit lichaamsvocht bestaat. Bij een meisje is dit 55%.

Hersenvolume jongeren

Behalve geslacht, gewicht, ervaring speelt ook het hersenvolume een rol bij het ontstaan van een alcoholvergiftiging bij jongeren. Hersenvolume hangt nauw samen met leeftijd. Bij kinderen van 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag. Bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Als je 15 á 16 jaar bent zal het hersenvolume ergens tussen een zesde tot een achtste deel van het lichaam uitmaken.

Hierdoor komt relatief een groot deel van de alcohol in de hersenen terecht.

Aantal alcoholvergiftigingen

In 2014 belandden 783 jongeren onder de 18 in het ziekenhuis voor een alcoholvergiftiging (1). De gemiddelde leeftijd was 15,3 jaar.

Klachten bij alcoholvergiftiging

Klachten zijn onderkoeling, niet aanspreekbaar meer zijn, niet meer te wekken/bewusteloos, in coma zijn, ademdepressie (ademhaling ‘valt uit’), maar ook andere storingen in de vitale functies zoals beschadigde nieren zijn geconstateerd.

Bronnen

NDM 2015, Trimbos Instituut

 

Versie: december 2015