Vraag & Antwoord

Kan je alcohol met medicijnen combineren?

Je moet altijd voorzichtig zijn met het combineren van verschillende middelen, dus ook met medicatie en alcohol. Alcohol is een verdovend middel. Bepaalde medicaties kunnen deze verdovende werking versterken of juist verslappen, dit kan risico’s met zich meebrengen. Ook wordt je lever zwaar belast door alcohol. De meeste medicatie wordt ook door je lever verwerkt. Door de belasting van alcohol kan je lever de medicatie minder goed verwerken. Dit kan schade opleveren of de werking van de medicatie veranderen.

Er bestaan veel verschillende soorten medicatie met allemaal een andere werking, dus ook een andere interactie met alcohol. In tabel 1 vind je belangrijke interacties. Deze tabel is afkomstig uit de NHG-Standaard Problematisch Alcoholgebruik (Nederlands Huisartsen Genootschap). Deze standaard wordt gebruikt door huisartsen bij patiënten die kampen met alcoholproblematiek.

Als je twijfelt over een bepaald medicijn neem dan altijd contact op met je huisarts, deze kan je een advies op maat geven.

Voor meer uitgebreide informatie zie de volgende pagina: Alcohol en medicijnen.

 

Tabel 1 Belangrijke interacties tussen alcohol en medicijnen.

AnalgeticaIn combinatie met alcohol geeft paracetamol verhoogd risico op leverschade. Alcohol versterkt het ulcerogene effect van NSAID’s.
AnticoagulantiaGrote hoeveelheden ethanol ineens versterken de werking van cumarinederivaten, maar chronisch gebruik van alcohol verlaagt de plasmaconcentratie van cumarinederivaten.
Amfetaminen, antidepressiva, anti-epileptica, antihistaminica, centraal werkende antihypertensiva, antipsychotica, barbituraten, benzodiazepine, cafeïne, cimetidine, dopaminergica, metoclopramide, medicatie bij middelengebruik, morfinomimetica, parasympathicolytica, spierrelaxantiaAlcohol versterkt de sedatieve werking.
Disulfiram (medicijnen met een disulfiramachtige werking zijn: sulfonylureumderivaten, ketoconazol, tinidazol, griseofulvine, anandron, procarbazine en metronidazol)Bij alcoholgebruik treden buikkrampen, flushes, braken, hypotensie, tachycardie, verwardheid en zelfs psychoses op.
DoxycyclineAlcohol vermindert de effectiviteit door afname van de halfwaardetijd.
FenytoïneKortdurend alcoholgebruik vergroot de toxiciteit, chronisch gebruik vermindert de anticonvulsieve werking.
Isoniazide, methotrexaatAlcohol versterkt mogelijk de hepatotoxiciteit.
NitratenDoor alcohol treden een versterkte vaatverwijding en bloeddrukdaling op.
NicotinezuurFlushing, pruritis.
SulfonylureumderivatenBij kortdurend alcoholgebruik ontstaat een hypoglycemisch effect. Bij chronisch alcoholgebruik vermindert het effect op het bloedsuikergehalte.
MetformineVerhoogd risico op melkzuuracidose.

 

Bron: www.nhg.org

 

Versie: januari 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat