Hoeveel mensen zijn er aan xtc overleden?

Het precieze aantal sterfgevallen is niet bekend. De doodsoorzakenstatistiek van het CBS houdt de primaire doodsoorzaak bij. Bijgehouden wordt het aantal sterfgevallen aan xtc, amfetaminen en stimulerende stoffen zoals efedrine, qat (khat) en cafeïne.

In totaal zijn er ongeveer 92 mensen in Nederland overleden aan het gevolg van het gebruik MDMA/xtc. Dit aantal is nooit helemaal nauwkeurig te zeggen omdat de sterfteoorzaak niet altijd goed vast te stellen is.

In de jaren voor 1996 ging het om 10 gevallen. Tussen 1996 en 2002 ging het om vier slachtoffers per jaar. De jaren die volgden staan in de volgende tabel:

2003 7
2004 5
2005 4
2006 4
2007 1
2008 2
2009 4
2010 1
2011 2
2012 2
2013 4
2014 14
2015 14
2016 28
2017 6
2018 4

De toename in de cijfers komt niet per se doordat er meer mensen zijn overleden. Doodsoorzaken worden ook beter geregistreerd. De doodsoorzaak is vergiftiging door stimulerende middelen. Meestal zal het daarbij gaan om oververhitting en watervergiftiging. Waarom het aantal sterftes door stimulantia in 2017 en 2018 ineens omlaag is gegaan is nog onverklaard.

Wanneer er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, onderzoekt het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) of drugs een rol spelen.

In de periode van 2006-2015 werd door het NFI bij 68 sterfgevallen xtc (MDMA) aangetroffen in het bloed of ander lichaamsmateriaal.

Bronnen

  1. NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)

 

Versie: mei 2020