Vraag & Antwoord

Hoeveel mensen zijn er aan XTC overleden?

Het precieze aantal sterfgevallen is niet bekend. De doodsoorzakenstatistiek van het CBS houdt de primaire doodsoorzaak bij. Bijgehouden wordt het aantal sterfgevallen aan XTC, amfetaminen en stimulerende stoffen zoals efedrine, Qat (khat) en cafeïne.

In totaal zijn er ongeveer 92 mensen in Nederland overleden aan het gevolg van het gebruik MDMA/XTC. Dit aantal is nooit helemaal nauwkeurig te zeggen omdat de sterfteoorzaak niet altijd goed vast te stellen is.

In de jaren voor 1996 ging het om 10 gevallen. Tussen 1996 en 2002 ging het om vier slachtoffers per jaar. De jaren die volgden staan in de volgende tabel:

20037
20045
20054
20064
20071
20082
20094
20101
20112
20122
20134
201414
201514
201628

De toename in de cijfers komt niet per se doordat er meer mensen zijn overleden. Doodsoorzaken worden ook beter geregistreerd. De doodsoorzaak is vergiftiging door stimulerende middelen. Meestal zal het daarbij gaan om oververhitting en watervergiftiging.

Wanneer er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, onderzoekt het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) of drugs een rol spelen.

In de periode van 2006-2015 werd door het NFI bij 68 sterfgevallen XTC (MDMA) aangetroffen in het bloed of ander lichaamsmateriaal.

Bronnen

  1. NDM 2017, Trimbos-instituut 

 

Versie: maart 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat