Hoe wordt Jellinek gefinancierd?

Jellinek is onderdeel van Arkin, een ggz-instelling in Nederland. De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland worden uit verschillende stelsels gefinancierd. GGZ Nederland analyseert  de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries van VWS, Veiligheid & Justitie en de hoofdlijnen van de gemeentelijke begrotingen.  Wij nemen in overleg met onze leden standpunten in en brengen die onder de aandacht van stakeholders.

GGZ Nederland beoogt dat de bekostiging van de ggz goed wordt ingevoerd in de verschillende financieringsstelsels. De zorg die instellingen bieden wordt betaald vanuit de WLZ, de Zorgverzekeringswet, door Justitie of door gemeenten.