Waarom is roken schadelijk voor de longen?

In de animatie drugs in het lichaam wordt met behulp van animaties uitgelegd hoe roken je luchtwegen en longen beschadigt. Het belangrijkste is dat teer, nicotine maar ook agressieve gassen ervoor zorgen dat er ontstekingen aan de luchtwegen ontstaan. Hierdoor kunnen acute klachten optreden zoals verkoudheid, hoesten en longontsteking. Maar treden er ook langdurige klachten op zoals longontsteking (bronchitis = ontsteking van de longblaasjes) en longemfyseem. Bij chronische longontsteking is het slijmvlies ontstoken. Bij longemfyseem knappen er longblaasjes waardoor de capaciteit van de longen afneemt. Stoffen uit de rook kunnen er ook voor zorgen dat de erfelijke structuur van cellen aangetast raakt. Er ontstaat dan longkanker.

Bronchitis

De luchtwegen bestaan onder andere uit slijmvlies en trilhaartjes. Aan het slijmvlies blijft vuil uit de lucht kleven. Trilhaartjes hebben tot taak het vuil in de lucht naar de keel te brengen waarna het kan worden opgehoest. Nicotine uit de tabaksrook irriteert het slijmvlies en verlamt de trilhaartjes. Het vuil kan daardoor niet goed meer naar buiten gebracht. Behalve vuil blijft ook de teer op het slijmvlies plakken. De slijmcellen raken hierdoor ontstoken. Je hebt dan bronchitis. Het vuil kan nu alleen nog maar door flink te hoesten naar buiten worden gebracht.

Longemfyseem

Doordat het teer in de luchtwegen blijft plakken zakt het steeds dieper in de longen. Het komt uiteindelijk in de longblaasjes terecht. De longblaasjes kunnen gaan ontsteken waardoor ze ook verzwakken. Slijm en vuil kunnen alleen door hoesten naar buiten worden gebracht. De longblaasjes kunnen door het vele hoesten knappen. De longcapaciteit neemt dan af.

Longkanker

Stoffen uit de rook kunnen in de cellen doordringen en daar de erfelijke structuur van de cellen veranderen. Dit vormt de bron van kanker. Omdat het schoonmaaksysteem van de longen zo slecht functioneert krijgen deze stoffen meer kans. Behalve longkanker wordt ook het risico op neus, keel, slokdarm en strottenhoofdkanker groter.

 

Versie: oktober 2020