Hoeveel accijns heft Europa op alcohol?

De tarieven voor accijns voor bier en wijn worden uitgedrukt per 100 liter (hectoliter). Voor sterke drank wordt ook nog gekeken naar het percentage alcohol. Per procent alcohol wordt een bedrag geheven. In Nederland moet over 100 liter sterke drank per procent alcohol € 16,86 betaald worden. Bij 35% dus € 590,10.

Europese accijnstarieven op bier in euro’s

Opvallend is dat de accijns voor bier op verschillende wijzen wordt berekend. In sommige landen in graden Plato, en in andere landen in percentage alcohol. Nederland ligt in vergelijking met andere landen in de middenmoot en rekent €38 per 100 liter bier. Zweden rekent €101 en Finland €171. Duitsland en Luxemburg zitten met €10 en €9 het laagst.

Nu maken accijnzen op bier slechts een klein deel uit van de prijs. Per liter bier gaat het in Nederland om €0,38 en per glas om € 0,09. Een accijnsverhoging met 50% zou een hoop ophef geven maar per glas slechts € 0,04 schelen. Bij elke dag 2 glazen zou drinken zou dat dat € 29,20 per jaar extra kosten.

Europese accijnstarieven op wijn in Euro’s

Opvallend is dat de zuidelijke landen en Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg geheel geen accijns heffen op wijn. Ook in Frankrijk is de accijns slechts €4 per 100 liter. Nederland neemt een midden positie in met €88 per 100 liter ofwel €0,09 per glas. Ierland spant de kroon. Daar betaalt men €425 per 100 liter, ofwel €0,43 per glas.

Europese accijnstarieven per gedistilleerd in euro’s

Nederland zit wat betreft accijns op gedistilleerd weer in de middenmoot. Per 100 Liter gedistilleerd van 35% heft Nederland €590 accijns ofwel €0,20 per glas. In Zweden betaalt men bijna €0,66 per glaasje jenever aan accijns.

Als we kijken naar de accijnzen in Europa is opvallend hoe groot de verschillen zijn. Vreemd is dat in bepaalde landen in het geheel geen accijns wordt geheven op wijn.

 

Bronnen

  1. Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen, Belastingdienst.nl
  2. NDM 2018, Trimbos-instituut

Versie: mei 2019