Verkleint xtc-gebruik de hippocampus?

Volgens voorlopige resultaten van recent onderzoek kan chronisch xtc-gebruik de hippocampus verkleinen (1). De hippocampus speelt een rol bij het kortetermijngeheugen (kunnen onthouden van recente gebeurtenissen) maar ook bij het langetermijngeheugen.

De onderzoekers vergeleken een groep van 10 xtc-gebruikers met een groep van 7 niet-gebruikers. De onderzoeksgroepen zijn dus klein. De groep gebruikers was gemiddeld 25 jaar en had gedurende de afgelopen 6,5 jaar in totaal gemiddeld 281 pillen gebruikt. De variëteit was echter groot. Zo was er iemand die 50 pillen had gebruikt en iemand die gedurende de afgelopen 6,5 jaar 900 pillen had gebruikt. De groep niet-gebruikers was gemiddeld 21 jaar.

Kleinere hippocampus

In de gebruikers groep was de hippocampus 10% kleiner dan in de groep die niet gebruikte. Er was geen verschil in de hoeveelheid grijze stof (cellichamen) in de hersenen. De hoeveelheid witte stof (lange zenuwuiteinden) was 4,6% lager in de gebruikers groep.

De onderzoeksgegevens passen in eerder onderzoek waaruit bleek dat xtc tot geheugenstoornissen en tot verminderde prestaties op geheugentesten leidt. Ook past het onderzoek in de beschrijving van twee ziektegevallen waarbij een ernstige krimp optrad van de hippocampus na chronisch xtc-gebruik.

Het onderzoek heeft geen rekening gehouden met mogelijk al bestaande verschillen in de grootte van de hippocampus. Mogelijk was de gemiddelde hippocampus in de gebruikersgroep al kleiner. Om dit uit te sluiten is prospectief onderzoek nodig. Bij prospectief onderzoek meet je van te voren de grootte van de hippocampus. Vervolgens kijk je wat de gevolgen zijn voor de hippocampus bij degene die xtc gaan gebruiken. De onderzoekers pleitten voor het doen van een prospectief onderzoek.

 

Bron

(1) Den Hollander B, Schouw, M, Groot P, Reneman, L et al. Journal Neurol Neurosurg Psychiatry (2011). doi 10.1136/jnnp.2010.228387

 

Versie: januari 2010