Zijn scholieren meer speed gaan gebruiken?

Het gebruik van speed onder scholieren lag altijd al laag maar is sinds 1996 nog verder gedaald. In Amsterdam wordt speed onder 15-jarige scholieren niet gebruikt.

Hieronder twee tabellen over het maandelijks gebruik van speed door scholieren in Nederland en Amsterdam. Maandelijks gebruik is het antwoord op de vraag: “heb je de afgelopen maand speed gebruikt?”

Bron: Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2016)

Het gebruik van speed bereikte een top in 1996. Toen had 1.9% van de scholieren afgelopen maand tenminste een keer speed gebruikt. Daarna is het gebruik stabiel gebleven rond de 1%.

Behalve landelijk onderzoek wordt ook onderzoek in Amsterdam gedaan. Onder andere wordt gekeken naar het druggebruik van derdeklassers. Deze hebben een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. In dit onderzoek zijn geen aparte cijfers over speed. De stimulerende middelen, xtc, speed en cocaïne zijn samengenomen. In Amsterdam is 66% van de derdeklassers niet westers (dat wil zeggen dat een van de ouders in een niet- westers land is geboren). We geven de trends in gebruik van stimulerende middelen bij westerse en niet-westerse scholieren van 14 jaar. In 2011 is er geen onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse scholieren. In de grafiek wordt het gebruik weergegeven met 0% maar dat getal wijkt af van het daadwerkelijke percentage.

Bron: Antenne 2011, Bonger Instituut (2011)

Net zoals landelijk het geval is, bereikte het amfetamine gebruik rond 95/96 een top. 5,4% had toen de afgelopen maand tenminste een keer speed gebruikt. Daarna nam het gebruik af tot in 2007 geen enkele leerling de afgelopen maand amfetamine had gebruikt. In 2011 is het weer iets gestegen; 1,2% van de Amsterdamse derdeklassers heeft de afgelopen maand amfetamine gebruikt.

 

Versie: maart 2018