Wat is doping en is het legaal?

Definitie

De definitie van doping volgens de dopingautoriteit is: stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Zowel bepaalde stoffen als methoden vallen hier dus onder. In principe moeten deze stoffen prestatiebevorderend zijn. Maar ook weer niet alle prestatiebevorderende stoffen zijn doping. Voedingssupplementen bijvoorbeeld vallen niet onder dopinggeduide middelen. Sporters gebruiken dan wel speciale merken waar geen dopinggeduide middelen in zitten. Bij gewone voedingssupplementen kunnen die er als vervuiling in zitten.

Code

Sinds 2004 geldt de zogenaamde Wereld Anti-Doping Code. Volgens deze code is het in de sport verboden om bepaalde middelen: in je lichaam te hebben, te gebruiken, te bezitten, te verhandelen of toe te dienen. Ook is verboden om een doping controle te weigeren, of er niet voor beschikbaar zijn. Tenslotte is het verboden om foutieve informatie aan te leveren of een controle te manipuleren. Deze verboden gelden voor mensen die zijn aangesloten bij een van de sportbonden. Ben je niet aangesloten dan is gebruik niet direct verboden. In geval van topsport ben je altijd aangesloten bij een sportbond.

De Code is geen wet hoewel sommige landen (België, Italië, Frankrijk) de regelgeving ook in de wet hebben opgenomen (1). De code is in feite een set van regels waaraan de internationale sportorganisaties zich hebben verbonden (1).

Lijst met enkele verboden middelen:

 •  Anabolen bootsen de werking van testosteron na. Testosteron zorgt voor spieropbouw.
 •  Epo stimuleert de aanmaak van extra rode bloedlichaampjes. Extra rode bloedlichaampjes betekent meer zuurstof in het bloed en dus meer uithoudingsvermogen.
 •  Diuretica drijven vocht uit het lichaam zoals plaspillen. Diuretica worden in de sport vaak gebruikt om gebruik van doping te verdoezelen of om gewicht te verliezen.
 •  Amfetaminen stimuleren het zenuwstelsel. Je voelt je energiek en actief.
 •  Narcotica zorgen ervoor dat eventuele pijn, die een optimale prestatie verhindert, onderdrukt wordt.

Overtreding leidt niet direct tot juridische vervolging maar tot straffen van sportbonden of nationale antidoping organisaties. Overtredingen worden altijd gestraft met:

 •  annuleren van het wedstrijdresultaat;
 •  verliezen van (geld)prijzen;
 •  waarschuwingen of schorsingen.

In Nederland is de code niet in de wet opgenomen. Wel zijn vele stoffen in andere wetten opgenomen zoals de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet. Behalve via sportbonden kan bij bepaalde middelen ook nog een juridische strafvervolging volgen.

Lijst met verboden middelen: de dopinglijst

De lijst met verboden middelen wordt ieder jaar per 1 januari vastgesteld door het Wereld-Anti-Doping Agentschap (WADA). De lijst bestaat uit verschillende categorieën. Er is een lijst van verboden stoffen en van verboden methoden (zoals verbetering van zuurstof transport). Wat betreft stoffen wordt nog onderscheid gemaakt in stoffen die:

 •  binnen en buiten wedstrijdverband verboden zijn (o.a. anabolen en diuretica);
 •  stoffen die alleen in wedstrijdverbandverboden zijn (stimulerende middelen, narcotica);
 •  stoffen die alleen bij bepaalde sporten verboden zijn (alcohol, cannabis, beta blokkers).

Meer informatie

Dopingautoriteit

E-mail: dopingvragen@dopingautoriteit.nl

Of stel je vraag via Whatsapp: 06-11226200

 

Versie: januari 2021