Wat is PCP of Angel Dust?

PCP of Angel Dust (Engels: phenylcyclohexylpiperidine, phencyclidine) was een narcosemiddel dat aanvankelijk werd ontwikkeld voor operaties bij mensen. Wegens de sterke bijwerkingen wordt het hiervoor niet meer gebruikt. De fabrikant (het farmaceutisch bedrijf Parke-Davis) ging op zoek naar een alternatief en ontwikkelde toen het narcosemiddel ketamine.

PCP veroorzaakt een ongewoon soort pijnstilling. In tegenstelling tot de klassieke narcosemiddelen raakt men niet bewusteloos. Je raakt in een trance-achtige staat en voelt geen pijn meer. Bij hoge doseringen kun je wel kortdurend bewusteloos raken. Patiënten lijken zich onbewust van hun lichaam te zijn, daarom wordt PCP omschreven als een dissociatief anestheticum. Dissociatief wil zeggen: scheiding van lichaam en geest. En een anestheticum is een pijnstiller. Bijwerkingen zijn hallucinaties, verwardheid, agitatie en manie. Het middel mag niet meer gebruikt worden bij mensen. Ook in de diergeneeskunde wordt het niet meer gebruikt.

PCP als drug

In de Verenigde Staten werd PCP door druggebruikers ontdekt en ‘Angel Dust’ genoemd. Het wordt verkocht als cannabis joints of als sigaretten die besprenkeld zijn met vloeibare PCP. Angel Dust kan ook geslikt worden. Als drug valt Angel Dust onder de dissociatieve tripmiddelen.

Wat doet het?

Het effect van PCP is vergelijkbaar met ketamine, maar er is meer kans op verwardheid, agitatie, psychose en agressie. Als het gerookt wordt, worden na enkele minuten na het inhaleren de eerste effecten gevoeld. Het plateau houdt vervolgens 2 tot 3 uur aan, waarna de effecten in 1 tot 2 uur afnemen. Je wordt high, zorgeloos en je voelt je gedesoriënteerd. Je hebt het gevoel los van de realiteit te staan. Je weet wat er gebeurt, maar het raakt je niet. Je staat zeer ver van alles af. Je voelt je volkomen geïsoleerd. Soms verandert de waarneming van je ledematen. Het is bijvoorbeeld net alsof je armen langer worden. Je lichaam voelt zwaar aan en je hebt het gevoel nauwelijks te kunnen bewegen. Soms kun je niet praten. Ook komt de sensatie voor waarbij het net is alsof de geest het lichaam verlaat. De high kan gemakkelijk omslaan, zeker in een verkeerde omgeving. Je kan dan paranoïde en agressief worden. Dit omslaan komt vaker voor dan bij ketamine.

Verslavingskans

Voor PCP ontwikkel je tolerantie. Tolerantie wil zeggen dat je lichaam went aan de stof en dat je op den duur meer nodig hebt om effect te voelen.

Overige risico’s

PCP verdooft angstgevoelens: reële gevaren worden onderschat, hetgeen weleens tot ongelukken kan leiden. Bij langdurig hevig gebruik neemt de kans op psychose, geheugenproblemen, depressie en lichamelijke schade toe.

Omvang gebruik

In de jaren 70 van de vorige eeuw was PCP in de Verenigde Staten een redelijk populair middel, zo had in 1979 7% van de middelbare scholieren het afgelopen jaar PCP gebruikt en 2,4% de laatste maand. Sindsdien is dit percentage gedaald. In 2007 zijn de cijfers respectievelijk 0,9% en 0,5%. (1). In Nederland wordt PCP waarschijnlijk niet of nauwelijks gebruikt.

 

Bronnen:

1) Monitoring the Future Study2) Inaba, D., Uppers, downers, allrounders. CNS Productions
3) Vervaeke, H., Het gebruik van overige tripmiddelen. In: Alcohol en drugs, gebruik en misbruik. Houten, 2008.

Verdere info:

erowid
Psychonautwiki

 

Versie: november 2020