Hoeveel mensen gebruiken GHB?

Eind jaren 90 bereikte het gebruik van GHB een hoogtepunt. Daarna nam het gebruik af. Tussen 2007 en 2012 nam het gebruik weer toe, in 2013 is het gebruik gelijk gebleven. Het gebruik speelt zich voornamelijk af op dance evenementen en in clubs maar ook thuis. Er zijn grote (regionale) verschillen in gebruik en problematisch gebruik.

Hieronder drie tabellen met het aantal gebruikers uit Nederland,  Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek. Als een cel leeg is zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de vraag: “Heb je ooit van je leven gebruikt?” Laatste maand is het antwoord op de vraag: “Heb je afgelopen maand gebruikt?”.

Nederland

Gebruikscijfers van GHB in Nederland:

Ooit Laatste maand
Bevolking 18 jaar en ouder 1,5% (200.000 mensen) 0,2% (20.000 mensen)
Scholieren 12-16 jaar regulier onderwijs 0,4% 0,2%
Bezoekers dance evenementen en clubs 21,7 jaar 13,8% 3%


Amsterdam

Gebruikscijfers van GHB in Amsterdam:

Ooit Laatste maand
Scholieren 5e en 6e klassers Tussen 1 en 3% 1% of minder
MBO-studenten 4,8% 1,2%
Coffeeshopbezoekers 25 jaar 11% 0%
Cafébezoekers 27 jaar 10,7% 1,9%
Club- en festivalbezoekers 26 jaar 22,1% 7%

 

Gooi- en Vechtstreek

Gebruikscijfers van GHB in Gooi- en Vechtstreek:

Ooit Laatste maand
Cafébezoekers 24 jaar 7,6% 1,1%
Club- en festivalbezoekers 21 jaar 5,2% 1,3%

 

Aantal aanmeldingen verslavingszorg landelijk

2008 145
2009 300
2010 524
2011 668
2012 761
2013 769
2014 805
2015 837

 

Toelichting Cijfers

Bevolking 18 jaar en ouder

In 2019 is de bevolking vanaf 18 jaar onderzocht. 1,5% heeft tenminste één keer in hun leven gebruikt. 0,4% heeft het afgelopen jaar gebruikt en 0,2% de afgelopen maand (1).

Scholieren Landelijk

Om de vier jaar wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van alcohol en drugs onder scholieren (2). Van de scholieren tussen 12 en 16 heeft 0,4% ooit GHB gebruikt en 0,2% de afgelopen maand (3).

Dance evenementen en clubs

In 2016 is het gebruik van drugs onderzocht onder bezoekers van dance evenementen en clubs (discotheken) (3). De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was 21,7 jaar. 13,8% had ooit GHB (of GBL) gebruikt. 3% had de afgelopen maand GHB (of GBL) gebruikt.

Verslaving

In 2021 zijn er 956 aanmeldingen in de verslavingszorg bekend voor problemen met GHB (9). Niet alle verslavingszorginstellingen hebben hiervoor gegevens aangeleverd, dus mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger.

Cijfers Amsterdam
Scholieren Amsterdam

In 2016 zijn de 5e en 6e klassers ondervraagd van 22 scholen in voortgezet onderwijs in Amsterdam. 1% of minder heeft de afgelopen maand GHB gebruikt. Het ooit gebruik ligt tussen de 1 en 3% (4).

MBO-studenten Amsterdam

In 2016 zijn MBO-studenten in Amsterdam ondervraagd. De survey is gehouden binnen diverse mbo-instellingen en locaties. De leeftijd van de studenten varieerde van 15 tot en met 35 jaar met een gemiddelde van 19 jaar. 4,8% heeft ooit GHB gebruikt, waarvan 2,6% dit 1 of 2 keer had gedaan. 1,2% van de mbo-studenten heeft de afgelopen maand GHB gebruikt en 2,7% het afgelopen jaar (5).

Coffeeshopbezoekers Amsterdam

In 2015 zijn in het Antenne onderzoek de coffeeshopbezoekers ondervraagd. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 25 jaar. De afgelopen maand heeft 0% gebruikt. 4% heeft het afgelopen jaar GHB gebruikt (6).

Café bezoekers Amsterdam

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 1,9% gebruikt (7).

Club- en festivalbezoekers Amsterdam

In 2017 zijn in het Antenne-onderzoek de club- en festivalbezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 7% GHB gebruikt (8)

Cijfers Gooi- en Vechtstreek

In 2017 is het Antenne onderzoek ook gestart in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Cafébezoekers Gooi- en Vechtstreek

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 1,1% gebruikt (10).

Club- en festivalbezoekers Gooi- en Vechtstreek

In 2017 zijn in het Antenne-onderzoek de club- en festivalbezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 1,3% gebruikt (11).

 

Bronnen

 1. NDM 2019, Trimbos Instituut (2020)
 2. Jeugd en riskant gedrag 2015, Trimbos Instituut (2011)
 3. Het Grote Uitgaansonderzoek 2013, Trimbos Instituut (2013)
 4. Jeugd en Genotmiddelen 2016, GGD Amsterdam (2016)
 5. Antenne 2016, Bonger Instituut (2017)
 6. Antenne 2015, Bonger Instituut (2016)
 7. Antenne 2018, Bonger Instituut (2019)
 8. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)
 9. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)
 10. Antenne Gooi-Vechtstreek 2017, Bonger Instituut (2018)
 11. Antenne Gooi-Vechtstreek 2018, Bonger Instituut (2019)

 

Versie: mei 2020