Zijn hasj en wiet de afgelopen jaren sterker geworden?

De werkzame psychoactieve stof in wiet en hasj is THC. Het THC- gehalte is tot 2003/2004 sterk toegenomen tot 20%  Daarna is het stabiel gebleven tot licht gedaald met een dip in 2013 van 13,5%. De laatste jaren schommelt het rond de 15/16%. Hieronder een grafiek en een tabel met metingen die door het Trimbos- instituut zijn uitgevoerd en een aantal metingen van de politie die daarvoor nog gedaan zijn. Bovenaan de tabel de waarden van 2019. Onderaan de tabel enige cijfers over eerdere onderzoeken die niet door het Trimbos- instituut zijn uitgevoerd.

THC gehalte in Nederlandse en geïmporteerde wiet sinds 1991:

Jaar Nederwiet Geïmporteerde Wiet Nederhasj Geïmporteerde Hasj
2019 16.7 3.7 26.0 24.8
2018 16.8 6.8 29.2 23.5
2017 16.9 6.9 35.1 20.8
2016 16.1 5.8 32.8 19.3
2015 15.3 4.8 31.6 17.8
2014 14.6 4.8 20.4 14.9
2013 13.5 5.1 29.0 16.8
2012 16.4 7.6 31.8 16.6
2011 15.5 5.7 35.0 16.1
2010 16.5 6.6 29.6 14.3
2009 15.1 9.9 32.5 17.3
2008 16.4 8.4 27.6 16.2
2007 16.0 6.0 29.1 13.3
2006 17.5 5.5 33.3 18.7
2005 17.5 6.7 26.0 26.9
2004 20.4 7.0 39.3 18.2
2003 18.1 6.2 35.5 16.6
2002 15.5 6.6 20.7 17.5
2001 11.3 11.3 16.0 12.2
2000 8.6 5.6 20.7 11.0
1999 8.6
1997* 8.9
1994* 8.5
1991* 7.5 14.2

 

Gemiddelde en spreiding

De genoemde waarden zijn gemiddelden. De spreiding is echter groot. Hieronder het gemiddelde plus de laagste en hoogst gevonden waarde van de monsters uit 2019.

Gemiddeld Laagste waarde Hoogste waarde
Nederwiet 16.7% 0.7% 24.6%
Geïmporteerde wiet 3.79% 0.6% 5.8%
‘sterkste’ wiet 18.4% 10.4% 24.3%
Nederhasj 26.4% 12.1% 35.9%
Geïmporteerde hasj 24.8% 0.7% 47.0%

De consument weet dus niet wat hij koopt. Over het algemeen hebben de duurdere soorten een hoger THC- gehalte dan de goedkopere soorten. Buitenlandse wiet heeft altijd een fors lager THC gehalte dan de Nederlandse wiet. Consumenten die iets lichts willen kunnen dus het beste geïmporteerde buitenlandse wiet kopen.

Net zoals bij alcohol het geval is, zou een indicatie van de sterkte (het THC- gehalte) op de verpakking moeten worden vermeld. Als consument heeft men dan een richtlijn.

Gevolgen hoog THC percentage

Hoe hoger het percentage THC, des sterker het effect. Men is sneller en sterker onder invloed. Vooral voor beginners kan een hoog percentage vervelend zijn. Er kan dan ineens te veel binnen gekregen worden, waardoor men flink ziek kunt worden. Ervaren gebruikers voelen vaak snel aan dat de wiet sterk is, waardoor ze er minder van nemen. Ze stoppen wat minder in een joint of roken er minder van. Sterkere cannabis zorgt voor een sterkere stimulering van het beloningscentrum in het brein, hierdoor zou het meer verslavend kunnen zijn. Dit kan gecompenseerd worden door je rookgedrag aan te passen.

Gevolgen laag CBD percentage

De werking van THC wordt beïnvloed door andere cannabinoïden uit de cannabisplant. Vooral CBD is hierin belangrijk. Het heeft een dempende werking op het effect van THC. In nederwiet zit bijna geen CBD. In buitenlandse wiet iets meer. Echter, in deze soorten wiet is het percentage CBD te laag om een positief effect te hebben. De hoogste percentages CBD zitten in buitenlandse hasj. CBD onderdrukt psychoses en lijkt de kans op verslaving iets te verminderen.

Opzet onderzoek Trimbos-instituut

Het onderzoek naar THC wordt jaarlijks uitgevoerd. In het onderzoek worden 50 willekeurige coffeeshops bezocht. Bij elke coffeeshop wordt, indien mogelijk, een monster nederwiet, geïmporteerde wiet, ‘sterkste’ wiet, nederhasj en geïmporteerde hasj gekocht (klik hier voor meer informatie over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd).

 

*Eerder onderzoek

Sinds 1999/2000 wordt systematisch onderzoek gedaan naar het gehalte THC. Daarvoor vond dat niet plaats, behalve zo nu en dan bij een politieonderzoek. In 1991 bleek uit een politieonderzoek dat het percentage THC in wiet 7,5% was, bij hasj was dat 14,2%. Ook toen waren er al zeer sterke variaties.

In de periode tussen 1994 en 1997 werden gemiddelde waarden voor nederwiet gevonden van 8,5 en 8,9 procent.

 

Bron: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops, 2016-2017. Trimbos-instituut (2019)

 

Versie: mei 2020