Hoe schadelijk is alcohol voor de ontwikkeling van je hersenen?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Je hersenen ontwikkelen zich tot hun 24e. Tijdens de puberteit neemt het aantal verbindingen tussen hersencellen toe. Ook het deel van de hersenen, dat verantwoordelijk is voor redeneren en plannen en zelfbeheersing, is in de puberteit nog volop in ontwikkeling. Een belangrijk hersengebied voor leren en geheugen is de hippocampus. Ook dit deel van de hersenen is tijdens de puberteit nog volop in ontwikkeling. Alcohol kan deze ontwikkelingen nadelig beïnvloeden.

Bij onderzoek naar de invloed van alcohol op de hersenen worden meestal jongeren met alcoholproblemen vergeleken met jongeren die geen alcoholproblemen hebben. Dit zegt dus nog niet direct iets over jongeren die zo nu en dan te veel drinken. Wel wijzen alle verschillende onderzoeken in de richting van schade.

Hippocampus en witte stof

Bij jongeren met alcoholproblemen blijkt dat de hippocampus kleiner is dan bij jongeren die niet drinken. Ook blijkt dat zij minder witte stof in de hersenbalk hebben. Dat wil zeggen dat de zenuwcellen minder uitlopers hebben. De kleinere hippocampus en minder witte stof kunnen een negatieve invloed hebben op denken en geheugen.

Hersenactiviteit

Verder blijkt dat bij jongeren met alcoholproblemen de hersenactiviteit minder is. Hersenactiviteit kan gemeten worden door de concentratie zuurstof in het bloed vast te stellen. Jongeren met alcoholproblemen hebben bij bepaalde geheugentesten lagere zuurstofconcentraties in de hersenen dan jongeren die geen alcoholproblemen hebben. Ook blijkt dat jongeren met alcoholproblemen slecht scoren op geheugentests en op tests die leren en ruimtelijk inzicht meten.

Er is ook onderzoek gedaan bij ratten en muizen. Het bleek dat jonge ratten al bij weinig alcohol slechter presteerden op geheugentesten dan ratten die geen alcohol kregen. Bij oudere ratten werd dit effect alleen gevonden als ze veel alcohol kregen. Jonge ratten lijken dus gevoeliger voor alcohol dan oudere ratten.

Jongeren hebben daarnaast een groter risico op een alcoholvergiftiging dan volwassenen omdat het lichaam kleiner is dan dat van volwassenen en niet gewend is aan alcohol.

Je geeft aan dat je al wel eens hebt gedronken en vraagt of dit schadelijk is. Ik zou me nu nog niet al te veel zorgen gaan maken over blijvende gevolgen. Maar probeer er verder zo lang mogelijk ermee te wachten. Of in ieder geval zo min mogelijk te drinken. Voorkomen is beter dan genezen. Het is goed dat je hier over na denkt en ook bewust mee bezig bent. Je hebt immers maar 1 lichaam.

Je kunt hier nog heel veel informatie vinden over alcohol. Bijvoorbeeld filmpjes van hoe alcohol werkt in je lichaam en je hersenen. En meer lezen over de risico’s.

 

Versie: februari 2017