Worden narcotica als doping gebruikt?

Narcotica (verdovingsmiddelen) als methadon en heroïne worden als doping beschouwd. Narcotica kunnen ervoor zorgen dat eventuele pijn, die een optimale prestatie verhinderen, onderdrukt wordt.

Bijwerkingen zijn: versuffing, misselijkheid, verstopping, vertraagde ademhaling, lage hartslag, lichamelijke en geestelijke verslaving. Prestatieverhogend werken deze middelen dus niet.

Meer informatie

www.dopingautoriteit.nl

 

Versie: juni 2020