Is het aantal mensen dat behandeling zoekt voor heroïne gestegen?

In 2021 waren er 6.698 mensen in behandeling voor problemen met opiaten, waarvoor ongeveer 4000 voor heroïnegebruik (1). Niet alle verslavingszorginstellingen werken hier aan mee, dus mogelijk liggen de daadwerkelijke aantallen hoger. Het aantal hulpvragen is in de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2002 waren dit er nog 15.733 (2).

Hieronder een tabel met het aantal mensen dat tussen 2005 en 2016 hulp zocht voor heroïne. Cijfers zijn voor heel Nederland.

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

Profiel

De groep opiaathulpvragers wordt ieder jaar ouder. De gemiddelde leeftijd van de opiaathulpvragers in 2021 was 51 jaar (1). In 1989 was de gemiddelde leeftijd van de opiaatgebruikers in Amsterdam nog 32 jaar (2). De veroudering gaat gepaard met steeds meer lichamelijke en psychiatrische klachten. 78% procent van alle opiaathulpvragers is man en 22% is vrouw.

De meeste heroïne verslaafden hebben min of meer permanent contact met de hulpverlening. 3% van alle cliënten die in 2015 in behandeling waren voor heroïne hebben zich dat jaar voor het eerst aangemeld. (2).

65% van de heroïne verslaafden die in 2015 in behandeling waren, hadden ook problemen met andere drugs, voornamelijk cocaïne/crack of andere opiaten (2).

Bron

  1. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

 

Versie: mei 2023