Hoe denkt de bevolking over legalisering van drugs?

Volgens een onderzoek van motivaction in 2015 vond 70% van de bevolking dat cannabis gelegaliseerd zou moeten worden.

61 procent van de ondervraagden is voor het toestaan van gecontroleerde teelt en 9 procent wil dat de teelt volledig wordt vrijgegeven. Nu is het telen van hennep verboden, terwijl de verkoop onder voorwaarden wel is toegestaan.

Opvallend is dat een ruime meerderheid van de kiezers van partijen die kritisch zijn over vrijere regels daar bij dit onderwerp wel voorstander van is. Bij de VVD is dat 77 procent, bij het CDA 65 procent, bij de PVV 62 procent en de ChristenUnie 51 procent. Voor alle partijen met meer dan vijf zetels geldt dat een meerderheid van de kiezers voor gecontroleerde teelt is.

De meeste Nederlanders vinden ook dat de politie niet veel prioriteit moet geven aan de aanpak van hennepteelt. Slechts 5 procent vindt dat de belangrijkste taak van de politie. (1)

Er zijn eigenlijk maar drie veel gebruikte drugs die gelegaliseerd zijn. Dat zijn tabak, cafeïne en alcohol. Ook gokken is gelegaliseerd. Productie en wijze van verkoop/aanbieding zijn ondergebracht in de Drank en Horecawet, de Tabakswet en de Wet op de Kansspelen.
Cannabis is officieel verboden. Wel zijn er richtlijnen van de procureurs Generaal over wanneer en hoe er vervolgd moet worden. Dankzij deze richtlijnen kunnen coffeeshops cannabis verkopen. Zij moeten zich dan wel aan bepaalde voorwaarden houden.

Bron: http://nos.nl/artikel/2040620-nederlander-voor-gecontroleerde-hennepteelt.html

Versie: juni 2020