Is het mogelijk dat je van xtc dement wordt?

Chronisch xtc-gebruik kan leiden tot milde geheugenstoornissen. Onderzoek tot nu toe wijst niet in de richting van dementie. Het xtc-gebruik begon eind jaren 80. De gebruikers van toen zijn nu 40 tot 50 jaar oud.

Uit een onderzoek onder 29 langdurige en hevige xtc-gebruikers van boven de 40 bleek dat 2/3 een baan heeft vergelijkbaar met leeftijdgenoten in de bevolking. Ze rapporteerden dat xtc een positieve rol in hun leven gespeeld had maar noemden als nadeel de dip na gebruik en geheugenproblemen (1).

 

Bron

(1) Vervaeke, H. e.a. Long term Ecstacy use and the management of work and relationships. Intern Journal of Drug Policy 2006

 

Versie: januari 2010