Welke invloed heeft GHB op het verkeer?

Rijden onder invloed van GHB is zeer riskant. Rijden onder invloed van drugs, dus ook GHB, is strafbaar.

Tussen 2007 en 2009 zijn 180 ernstig gewonde autobestuurders die waren opgenomen in ziekenhuizen in Enschede, Tilburg en Nijmegen onderzocht. 5 personen (2,8%) bleken GHB te hebben gebruikt.

Bron

SWOV-factsheet: Rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen, SWOV (2011)

 

Versie 4-6-2015