Welke invloed heeft 2C-B op deelname aan het verkeer?

Door 2C-B neemt het oordeelsvermogen af en zie je dingen anders dan ze zijn. Ook neemt de reactiesnelheid af. Uren na gebruik is er nog steeds sprake van een verminderde concentratie. Vooral als er ook sprake is van vermoeidheid. Deelname aan het verkeer onder invloed van 2C-B is dan ook riskant en verboden. Dit geldt voor alle vormen van verkeer, ook lopend of op de fiets.

 

Versie: mei 2020