Wanneer is iemand een probleemdrinker of heeft iemand een alcoholverslaving?

Een probleemdrinker is iemand die langere tijd veel drinkt en hierdoor problemen heeft gekregen. Dat kunnen problemen zijn op gebied van gezondheid, werk of relationele problemen. 10% van de Nederlandse bevolking tussen 16 en 69 jaar is probleemdrinker. Dit zijn 1,1 miljoen mensen.

Een alcoholist is iemand die sterk verlangt naar alcohol, wel wil maar niet kan minderen en blijft gebruiken ondanks de schade die het gebruik oplevert. 0,7% van de bevolking tussen 18 en 64 jaar is alcoholist. Dit zijn 82.400 mensen.

Probleemdrinkers

Een probleemdrinker is iemand die veel drinkt en allerlei problemen heeft die met het drinken te maken hebben. Dit kunnen gezondheidsklachten of problemen met relaties of werk zijn. Verder kunnen er problemen ontstaan door verkeersongelukken of door geweld en agressie. Ook kunnen er verslavingsproblemen optreden.

Vaak heeft iemand met alcoholproblemen zo veel problemen dat door de omgeving gezegd wordt: logisch dat de man drinkt, hij heeft het ook zo moeilijk. Vergeten wordt dan dat veel problemen juist door het drinken zijn ontstaan. Jellinek heeft eens een campagne gevoerd met de slogan:

Drink je omdat je het moeilijk hebt of heb je het moeilijk omdat je drinkt?

Deze slogan maakte duidelijk dat problemen ook vaak door het alcoholgebruik ontstaan.

Zware drinkers

Zware drinkers worden gedefinieerd als mensen die tenminste 1 keer per week meer dan 6 glazen drinken. 77,3% van de bevolking van 12 jaar en ouder drinkt. Daarvan is 11,3% een zware drinker (bron: CBS, 2014).

Alcoholisten

De DSM-V (Diagnostical Statistical Manual versie V) spreekt niet van alcoholisme (alcoholverslaving) maar van “stoornissen in middelengebruik”. De DSM-V is een internationaal gebruikt boek waarin alle psychiatrische aandoeningen beschreven staan. “Stoornissen in het gebruik van middelen” omvat zowel afhankelijkheid van middelen (substance dependance) als misbruik van middelen (substance abuse).

De stoornis en de ernst daarvan kan vastgesteld worden aan de hand van 11 verschillende criteria als sterk verlangen naar alcohol, mislukte pogingen om te minderen en blijven gebruiken ondanks dat dat problemen oplevert. In Nederland is 0,7% van de bevolking tussen 18 en 64 jaar  (80.000 mensen) afhankelijk van alcohol. Bij nog eens 3,7% (400.000 mensen) is sprake van misbruik (1).

Ben ik verslaafd?

Ben je benieuwd of je zelf te veel drinkt? Bekijk dan de volgende pagina:

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol?

Of doe de online zelftest.

Zou je zelf graag je alcoholgebruik willen veranderen? Zie dan de volgende pagina’s:

Maandkaart alcohol

Online zelfhulp alcohol

Behandeling bij alcoholverslaving

Bronnen

  1. De Graaf, R., NEMISIS onderzoek, Trimbos Instituut.

 

Versie: februari 2016