Vraag & Antwoord

Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cocaine?

De combinatie alcohol en cocaïne is:

  1. Slecht voor het hart en lever;
  2. zorgt ervoor dat iemand meer gaat drinken;
  3. kan leiden tot agressie;
  4. is extra gevaarlijk in het verkeer;
  5. zorgt voor een kater.

De combinatie heeft gevolgen voor:

Het hart

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne is met name slecht voor het hart. Zowel cocaïne als alcohol veroorzaakt een toename van de hartslag. Het hart krijgt daardoor een grotere behoefte aan zuurstof. Cocaïne werkt echter vaatvernauwend, waardoor het hart minder zuurstof krijgt en de risico’s voor een hartinfarct groter worden.

Bovendien leidt gecombineerd gebruik van cocaïne en alcohol tot de vorming van een nieuwe stof in het lichaam: coca-ethyleen. De werking van coca-ethyleen is vergelijkbaar met die van cocaïne. Cocaïne en coca-ethyleen jagen de hartslag verder op. De zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl beide stoffen tegelijk zorgen voor een beperking van de zuurstoftoevoer.

Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen. Bij wat oudere gebruikers bij wie de bloedvaten al in een slechtere conditie zijn, nemen de risico’s verder toe. Coca-ethyleen is ook giftig voor de lever, zelfs giftiger dan cocaïne en alcohol apart. Volgens een artikel in de Guardian van juli 2011 zou 1 op de 4 niet-fatale hartaanvallen onder de 45 in verband staan met cocaïnegebruik.

Hoeveelheid die iemand drinkt

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne leidt er ook toe dat iemand meer gaat drinken. Men voelt de alcohol minder en blijft daardoor drinken. Anderzijds kan de alcohol helpen om het effect van de cocaïne wat af te zwakken. Iemand is dan meer relaxed en wat minder gespannen.

Agressie

Gecombineerd gebruik kan ook leiden tot agressie met name door het ontstaan van agressieve gedachten.

Het verkeer

Doordat je de alcohol minder voelt, denk je soms dat je nog kunt rijden. De combinatie maakt echter ook overmoedig, waardoor rijden absoluut niet gaat.

Kater

Gecombineerd gebruik kan tenslotte tot een flinke kater leiden. Gebruikers voelen zich de volgende dag gesloopt, uit hun humeur, geprikkeld en licht depressief.

Bronnen

  1. De combiroes; gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, XTC en amfetamine. Bonger Instituut.
  2. Combined use of alcohol and other psychotropic drugs. Toxicologisch laboratorium. Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Versie: januari 2016

 

 

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat