Wat gebeurt er bij de combinatie alcohol en cocaine?

De combinatie alcohol en cocaïne:

  • is slecht voor het hart en de lever;
  • zorgt ervoor dat je meer gaat drinken;
  • kan sneller leiden tot agressie;
  • is extra gevaarlijk in het verkeer;
  • zorgt voor een extra grote kater.

De combinatie heeft gevolgen voor:

Het hart

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne is met name slecht voor het hart. Door cocaïne gaat de bloeddruk en de hartslag omhoog en krijgt het hart een grotere behoefte aan zuurstof. Cocaïne werkt echter vaatvernauwend, waardoor het hart minder zuurstof krijgt en de risico’s voor een hartinfarct groter worden. Ook kan cocaïne zorgen voor spasmes in de kransslagader.

Alcohol kan in lage hoeveelheden ook je hartslag verhogen wat i.c.m. cocaïne voor extra risico’s kan zorgen. Bij grotere hoeveelheden zorgt alcohol juist voor een tegengesteld effect: bloeddruk en hartslag gaan omlaag. Deze gemixte signalen maken het effect extra onvoorspelbaar voor je lichaam.

Bovendien leidt gecombineerd gebruik van cocaïne en alcohol tot de vorming van een nieuwe stof in het lichaam: coca-ethyleen. De werking van coca-ethyleen is vergelijkbaar met die van cocaïne. Cocaïne en coca-ethyleen jagen de hartslag verder op. De zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl beide stoffen tegelijk zorgen voor een beperking van de zuurstoftoevoer.

Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen. Bij wat oudere gebruikers bij wie de bloedvaten al in een slechtere conditie zijn, nemen de risico’s verder toe. Coca-ethyleen is ook giftig voor de lever, zelfs giftiger dan cocaïne en alcohol apart. Volgens een artikel in de Guardian van juli 2011 zou 1 op de 4 niet-fatale hartaanvallen onder de 45 in verband staan met cocaïnegebruik.

Hoeveelheid die je drinkt

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne leidt er ook toe dat je meer gaat drinken. Je voelt de alcohol minder en blijft daardoor drinken. Anderzijds kan de alcohol helpen om het effect van de cocaïne wat af te zwakken. Je bent dan relaxter en wat minder gespannen.

Agressie

Alcohol geeft een verhoogde kans op agressie vanwege verminderde werking van de frontale kwab van het brein. Hierdoor vertoon je impulsiever gedrag en kan je slecht beoordelen wat langetermijngevolgen kunnen zijn van bepaalde acties. Een ander hersengebied werkt ook minder goed: de amygdala. Hierdoor worden prikkels sneller als bedreigend beoordeeld.

Cocaïne kan dit verergeren omdat de werking van de frontale kwab verder wordt beperkt en prikkels nog harder binnen kunnen komen. Ook ben je energieker (sterker) dan bij alleen alcohol waardoor het verkeerd interpreteren van een prikkel een hevigere reactie kan veroorzaken.

Het verkeer

Doordat je de alcohol minder voelt, denk je soms dat je nog kunt rijden. De combinatie maakt echter ook overmoedig, waardoor rijden absoluut niet gaat.

Kater

Gecombineerd gebruik kan ten slotte tot een extra grote kater leiden. Dit komt omdat gebruikers vaak meer alcohol drinken wanneer ze cocaïne gebruiken. Daarnaast zorgt de cocaïne (en de coca-ethyleen) voor een extra kater. Gebruikers voelen zich de volgende dag vermoeid, geprikkeld en somber.

Bronnen

  1. De combiroes; gecombineerd gebruik van alcohol met cannabis, cocaïne, xtc en amfetamine. Bonger Instituut.
  2. Combined use of alcohol and other psychotropic drugs. Toxicologisch laboratorium. Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Versie: augustus 2019