Risico’s van ketamine

Kortetermijnrisico’s

  • Erg angstig worden en een bad trip krijgen. Bij hoge doseringen kan je zelfs tijdelijk psychotisch worden.
  • Hevig gebruik kan geheugenproblemen opleveren.
  • Ketamine verdooft. Hierdoor voel je geen pijn; je kunt je daarom verwonden zonder dat je het merkt
  • Verminderde spiercoördinatie: geeft een grotere kans op vallen en verwondingen
  • Misselijk worden en overgeven. Als je je niet meer kan bewegen en op je rug ligt, ontstaat het gevaar te stikken in je eigen braaksel. Om overgeven te beperken, moet je daarom zeker 3 uur niets eten voordat je ketamine neemt.
  • De combinatie van ketamine met downers als alcohol en GHB kan leiden tot bewusteloosheid en ademhalingsonderdrukking. De combinatie met stimulantia zoals amfetamine of cocaïne kan riskant zijn voor mensen met hart- en vaatziekten.

 Langetermijnrisico’s

  • Verslaving. Men kan geestelijk afhankelijk raken van ketamine.
  • Blaasproblemen. Bij langdurig en veel gebruik kunnen er blaasproblemen ontstaan.