Vraag & Antwoord

Wat is binge drinken?

Binge is het Engelse woord voor braspartij. Binge drinken wil zeggen het drinken van 5 glazen alcohol of meer tijdens 1 enkele gelegenheid.

In de VS definieert men binge drinking als het stijgen van het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille of meer. Als een man 6 glazen drinkt in twee uur, bereikt hij dit promillage.

Risico’s van binge drinken

Een binge drinker loopt grote risico’s. Mogelijke gevolgen van binge drinken zijn:

Schade aan organen

Schade ontstaat in het bijzonder aan organen die direct met alcohol in aanraking komen, zoals de slokdarm en de maag.

Grote kans op black-out

Binge drinker

Bij een black-out vergeet iemand wat er tijdens het drinken gebeurd is. Informatie uit het kortetermijngeheugen wordt niet doorgegeven aan het langetermijngeheugen. Daarom weten mensen die veel gedronken hebben, de volgende dag niet meer hoe ze naar huis gekomen zijn of waar ze hun fiets hebben neergezet. Het geheugen functioneert ook de dag na het drinken niet optimaal. Het opslaan van informatie gaat na een avondje stappen toch moeilijker.

Stijging van de bloeddruk

Tijdens het drinken stijgt de bloeddruk. Bij de afbraak van alcohol kan de bloeddruk weer dalen.

Alcoholvergiftiging

Een alcoholvergiftiging kan bij volwassenen optreden bij een promillage van 4‰. Het zenuwstelsel raakt dan verdoofd, waardoor bewusteloosheid kan optreden.

Bij jongeren ligt dit promillage veel lager. Jongeren die opgenomen waren wegens alcoholvergiftiging hadden gemiddeld een promillage van 1,7‰. Een meisje van 50 kilo dat 6 glazen drinkt kan een dergelijk promillage al bereiken.

Vergrote kans op hartinfarct

Dit risico geldt niet zozeer voor jongeren, maar wel voor mensen bij wie de bloedvaten al aangetast zijn door aderverkalking. Tijdens en na het weekend neemt het aantal hartinfarcten toe. Binge drinkers hebben een 5 tot 6 keer grotere kans op een hartinfarct.

Alcohol en afvalstoffen hebben een direct gevolg op de hartspier. Hierdoor kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Een propje kan losraken en een vat verstoppen.

Alcohol verhoogt de bloeddruk tijdens het drinken, maar tijdens de afbraak kan de bloeddruk weer dalen onder het normale niveau. Deze grote schommelingen in de bloeddruk kunnen bijdragen aan het ontstaan van een hart- en herseninfarct.

Overgewicht en verhoogde bloeddruk op latere leeftijd

Regelmatig binge drinken op jonge leeftijd heeft ook gevolgen op latere leeftijd. Jongeren vanaf 12, 13 jaar die regelmatig binge drinken en dit blijven doen, hebben op 24-jarige leeftijd een vier keer grotere kans op overgewicht en hoge bloeddruk.

Test riskant alcoholgebruik

Met de test voor gebruikers op deze website kunt u nagaan of er sprake is van riskant alcoholgebruik.

Video binge drinken

Deense video over de twee werkelijkheden van dronkenschap.

 

Versie: december 2017

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat