Lachgas en de wet

Lachgas wordt recreatief gebruikt als roesmiddel. Ook wordt het nog gebruikt als narcosemiddel door tandartsen en in ziekenhuizen. Dit gebeurt echter steeds minder omdat er tegenwoordig betere (sterkere) middelen op markt zijn. Daarnaast wordt het gebruikt als drijfgas in de voedingsindustrie en in de motorsport om het vermogen van de motor te verbeteren.

De verkoop van lachgas i.c.m. een ballon was tot 1 april 2016 officieel illegaal. Lachgas viel onder de Geneesmiddelenwet, waardoor er strenge wetgeving was en de verkoop voor ‘oneigenlijk’ gebruik verboden was. ‘Oneigenlijk’ gebruik werd geconstateerd als de patronen/het gas werd verkocht i.c.m. een ballon.

Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet.

Naar aanleiding van dit besluit betekende dit dat de verkoper van lachgas aan de verplichtingen van de Warenwet diende te voldoen, maar dat deze niet strafbaar was voor de verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas.

Het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring) noemde de makkelijke beschikbaarheid van lachgas echter als een groot probleem. “Lachgas is gemakkelijk te verkrijgen voor iedereen, ook voor minderjarigen. Er kan openlijk worden geadverteerd voor het product. Jongeren worden er bij het uitgaan mee geconfronteerd en bezorgservices komen overal en zijn zichtbaar aanwezig. Door de grote schaal van gebruik worden ook minder frequente ernstige gezondheidsschade en gevolgen van intensief gebruik manifest. Sinds enkele jaren wordt lachgas niet alleen maar als ampul aangeboden, maar ook als cilinder wat overmatig gebruik in de hand werkt”.

Door de Staatssecretaris van het ministerie van VWS en de minister van Justitie en Veiligheid is naar aanleiding van een risicobeoordeling besloten om lachgas voor oneigenlijk gebruik per 1 januari 2023 op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Uit deze risicobeoordeling bleek dat lachgas een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid en de openbare orde.

De plaatsing van lachgas op lijst II van de Opiumwet heeft als gevolg dat het vanaf die datum verboden is om lachgas te importeren of exporteren, te verkopen en/of te hebben. Voor medische, technische en andere professionele doeleinden blijft het gebruik van lachgas toegestaan, evenals het gebruik van lachgas als voedingsadditief.

Bronnen

 

Versie: augustus 2023