Hoeveel mensen komen met lachgas in de problemen?

Hulpvraag en incidenten

Er zijn weinig gegevens over het aantal incidenten met lachgas en hoeveel mensen zich melden bij de verslavingszorg of het aantal dat zich meldt bij algemene ziekenhuizen. Hoeveel hulpvragen en incidenten er precies zijn is dan ook niet te zeggen.

Bij de Monitor DrugsIncidenten werden in 2018 51 incidenten met lachgas gemeld. Dit was 0,8% van het totaal aantal incidenten. In 2017 waren er 29 incidenten (0,5%). Omdat het aantal organisaties dat incidenten aanlevert en het totaal aantal incidenten (met alle drugs) verandert is niet direct te zeggen dat het gaat om een lichte toename, maar het lijkt er wel voorzichtig op. Het MDI heeft geen landelijke dekking, dus dit cijfer is niet representatief voor heel Nederland of alle incidenten met lachgas, maar alleen voor de MDI peilstations.

Het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) houdt meldingen van gezondheidsklachten bij die gerelateerd zijn aan vergiftigingen (inclusief drugs). Het aantal meldingen over lachgas is tussen 2015 en 2018 verviervoudigd. Van 13 in 2015 naar 54 in 2018. In de eerste helft van 2019 waren er al meer meldingen gemaakt dan in heel 2018. Het gaat vooral om jongvolwassenen tot 30 jaar.

Verkeersongelukken

Volgens een persbericht van de politie van augustus 2019 is het aantal incidenten waarbij lachgas betrokken was flink gestegen. De politie doorzocht processen-verbaal op de term lachgas in combinatie met ballon, gasfles of cilinder. Het ging bijvoorbeeld om ongevallen, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De cijfers hieronder zijn daarop gebaseerd.

Quote:
Na 2016 verdubbelde het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas is gebruikt al ruim tot 130 gevallen in 2017. In 2018 is het aantal volgens deze eerste inventarisatie verder gestegen tot 380 in totaal. Dit jaar zijn tot aan juli voor 2019 al bijna 960 incidenten met lachgas in het verkeer geteld. De verkeersincidenten met lachgas komen vooral in de grote steden voor.

 

Bron

NDM jaarverslag 2019

Monitor DrugsIncidenten 2018

Politiebericht

 

Versie: juni 2020