Waar is XTC mee versneden?

De laatste jaren wordt XTC niet zoveel versneden met andere psychoactieve stoffen. Zo’n 9 van de 10 XTC-pillen bevatten alleen MDMA, dus geen andere werkzame stoffen. Gemiddeld bevatten XTC-pillen bevatten wel een hogere dosering MDMA (de werkzame stof in XTC) vergeleken met enkele jaren geleden. Dit brengt meer risico’s met zich mee.

Hieronder een tabel van de gegevens van de XTC-pillen die sinds 2009 bij onze testservice in Amsterdam zijn gebracht (1).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal onderzochte pillen 761 700 649 634 804 974 1.210 1.802 2.143 2.057
Bevatten uitsluitend MDMA 59% 80% 87% 89% 90% 91% 90% 87% 94% 83%
Bevatten voornamelijk MDMA maar ook
andere psychoactieve stoffen
12% 8% 4% 5% 3% 3% 6% 4% 2% 5%
Uitsluitend of voornamelijk andere
psychoactieve stoffen
29% 11% 9% 2% 4% 2% 1% 1% 1% 1%
Overig 4% 3% 4% 3% 7% 2% 9%
Gemiddelde hoeveelheid MDMA 74 96 123 131 148 150 157 164 168 174

In de tabel is te zien dat het aantal geteste XTC-monsters is toegenomen, en ook dat het aantal XTC-pillen dat uitsluitend MDMA bevatte sinds 2010 boven de 80% is gebleven. Behalve het percentage pillen dat xtc bevat is de gemiddelde dosis hoger geworden.

Let wel: dit zijn gemiddelden. De dosis fluctueert sterk en er zijn pillen die meer dan 200mg MDMA bevatten. De enige manier om achter de dosis te komen is door de pil bij een testservice in te leveren.

Speed en andere stoffen in XTC?

Veel mensen denken dat er ook speed (amfetamine) in XTC-pillen zit. Dit komt bijna niet voor. In 2021 bevatte 1,3% van alle geteste pillen amfetamine en dan vaak ook in lage doseringen. Een van de redenen waarom mensen soms denken dat er speed in hun XTC zit is omdat bij een hoge dosering MDMA na een poosje (als het euforische effect is uitgewerkt) nog sprake kan zijn van bij-effecten zoals een energiek gevoel (maar geen/minder euforie) en niet of slecht kunnen slapen.

Als er wel sprake is van een werkzame (psychoactieve) stof in een pil die is verkocht als XTC, is dat vaak cafeïne. In 2021 kwam dat voor bij 4,6% van alle geteste pillen.

Gevaarlijke middelen zoals PMMA werden in 2021 weinig (>0,2%) meer aangetroffen in ecstasypillen. In sommige gevallen worden zogenaamde NPS of research chemicals gevonden in pillen. Hiervan is de werking vaak niet (voldoende) bekend of onderzocht, wat extra risico’s met zich meebrengt.

 

Landelijke cijfers: DIMS jaarbericht 2021

Bron

  1. Antenne 2018, Bonger Instituut

 

Versie: september 2022