Waarom is onderzoek naar cannabis als medicijn zo moeilijk?

Onderzoek naar cannabis als medicijn wordt bemoeilijkt door:

  • Het imago van cannabis als drug
  • Plaatsing op lijst 2 van de Opiumwet
  • De grote hoeveelheid stoffen in wiet of hasj
  • De verwachting dat cannabis niet effectiever is dan al bestaande medicijnen

Het imago van cannabis als drug

De discussie of cannabis als medicijn gebruikt kan worden, wordt vertroebeld door het feit dat cannabis ook als drug gebruikt wordt. Deze verwarring neemt nog toe, doordat de roep om cannabis als medicijn te erkennen, vaak komt van mensen die cannabis ook als drug gebruiken. Ook het ministerie houdt de discussie graag zuiver. In een brief aan de Tweede Kamer in april 2000 schrijft minister Borst:

“Het onderwerp medicinale cannabis te beschouwen als een deel van het geneesmiddelenbeleid dat niet behoort te worden besproken in het kader van het drugbeleid. Dit laatste werkt onnodig stigmatiserend voor patiënten die cannabis om medische redenen gebruiken”.

Door het imago van cannabis zijn er wetenschappers die minder interesse hebben om onderzoek naar cannabis te doen. Niet iedereen wil zich verbinden aan een dergelijk onderzoek. Het imago is wel verbeterd de afgelopen jaren. Dit komt onder andere omdat er wel degelijk positieve geluiden komen over cannabis uit onderzoek.

Ook artsen kunnen het lastig vinden om cannabis als medicijn te zien, omdat ze het vooral als drug zien. Mogelijk weerhoudt dat hen ervan om het voor te schrijven.

Plaatsing op lijst 2 van de Opiumwet

Stoffen die op lijst 1 of 2 van de Opiumwet staan vereisen meer administratieve handelingen dan stoffen die daar niet op staan. Daardoor is het lastiger om er onderzoek naar te doen. Ook is het lastiger om toestemming te krijgen om onderzoek te doen naar stoffen die op lijst 1 en 2 staan.

Veelheid aan stoffen in de hennepplant

De cannabisplant bevat meer dan 400 verschillende stoffen. Ook verschilt het per soort welke actieve stoffen in de plant zitten. Bij geneesmiddelenonderzoek wil men graag een bepaalde werking aan één enkele stof kunnen toeschrijven. Bij onderzoek naar cannabis is het dus moeilijk om te onderzoeken wat nu zorgt voor het effect.

De verwachting dat cannabis niet effectiever is dan bestaande medicijnen.

Probleem is ook dat veel artsen vinden dat voor de aandoeningen waarvoor cannabis werkt betere medicijnen beschikbaar zijn. Hierdoor wordt de urgentie voor het doen van onderzoek niet echt gevoeld. Dit komt mogelijk ook (deels) door dat artsen het meer als drug zien dan als medicijn.

 

Versie: juni 2020