Wat staat er in het Wetboek van Strafrecht over alcohol?

In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is de basis van het Nederlandse strafrecht, samen met het Wetboek van Strafvordering. Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie onderdelen; Algemene bepalingen; Misdrijven en Overtredingen. In het Wetboek van Strafvordering staat beschreven hoe strafrechtelijke procedures verlopen.

In het Wetboek van Strafrecht staan de volgende bepalingen over alcohol:

  • Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van dronkenschap zijn strafbaar.
  • Het is verboden alcohol te verkopen of te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is.
  • Kinderen onder de 16 jaar mogen niet dronken worden gevoerd.
  • Het is verboden dat iemand door geweld of bedreiging wordt gedwongen alcohol te drinken.

 

Versie: augustus 2019