Vraag & Antwoord

Wat is legalisering?

Legalisering wil zeggen dat men drugs uit de strafwet haalt en onder brengt in een nieuwe wet die regels bevat over hoe productie en handel moeten verlopen. Iets legaal maken wil dus niet zeggen, dat het middel dan vrij is en dat alles mag. Integendeel: legalisering van bijvoorbeeld cannabis zal betekenen dat het streng gereguleerd zal worden en er allerlei regelingen komen over hoe het geproduceerd en verkocht mag worden. Er zal dan ook accijns en BTW geheven gaan worden. Legaliseren van cannabis zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het duurder wordt.

Legaal

Legaal wil zeggen dat iets wettelijk toegestaan is. Alcohol en tabak zijn legaal. Bezit, handel, productie, import en export van alcohol is toegestaan.

De overheid erkent de risico’s die aan het gebruik van alcohol en tabak en ook aan gokken vastzitten. Daarom zijn er allerlei wetten die onder andere tot doel hebben de risico’s te beperken en misbruik te ontmoedigen. Voor alcohol is dat onder andere de Drank- en Horeca wet, voor tabak is dat de Tabakswet en voor gokken de Wet op de Kansspelen.

Illegaal

Illegaal wil zeggen dat iets niet wettig is toegestaan. In geval van drugs zijn bezit, handel, productie import en export verboden. Gebruik is in Nederland niet verboden. Als iets illegaal is staan er straffen op overtreding van het verbod. Wat betreft drugs wordt dit geregeld in de Opiumwet.

Omdat drugs verboden zijn, zijn er ook geen wettelijke regelingen over hoe de productie en verkoop zou moeten plaatsvinden, zoals dat met alcohol het geval is. Dan zou je het immers legaal maken. Het ontbreken van deze regelingen kan extra risico’s met zich meebrengen. De verboden drug wordt daarmee nog gevaarlijker. Op die manier kan een verbod averechts werken.

Cannabis wet

Bij legalisering wordt vaak gedacht dat alles zomaar vrij is. Dat is dus niet het geval. Legalisatie van cannabis zal betekenen dat cannabis wordt ondergebracht wordt in een nieuwe wet bijvoorbeeld de ‘Rook en coffeeshop Wet’ (naar de drank en horecawet) of in de ‘Cannabis wet’.

Marijuana protest

In deze wet zullen dan bepalingen staan over hoe bijvoorbeeld hennep gekweekt moet worden, hoe hasj en wiet geproduceerd moeten worden, wie het mogen verkopen, aan welke eisen de productinformatie en de voorlichting moet voldoen, hoe en of er accijns zal worden geheven.

Wat de exacte gevolgen op het gebruik zullen zijn van zo’n wet is lastig te voorspellen. De gezondheidsrisico’s die het gebruik met zich mee brengen kunnen wel beter aangepakt worden. Zo bestaat er bij regulatie de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole van de cannabis: vast THC en CBD percentage, geen pesticiden, geen zware metalen etc. Daarnaast haal je de handel in cannabis weg uit criminele handen. De opsporing en vervolging van deze criminele organisaties is erg kostbaar en druk zwaar op de samenleving.

Voor meer informatie zie de volgende pagina’s:

Hoe werkt de Opiumwet?

Ik vind hasj en wiet geen echte drugs, waarom legaliseren ze die niet?

 

Versie: december 2015

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat