Waarom moet ik een verwijsbrief van de huisarts hebben?

Voor behandeling in een specialistische instelling, zoals Jellinek, hebben zorgverzekeraars een verwijsbrief van de huisarts verplicht gesteld.

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij Jellinek wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij uw zorgverzekeraar, dan is Jellinek bij uw zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Jellinek. De AGB-code van Arkin is 06290732. Let op: vanaf 18 jaar geldt er een verplicht eigen risico.

Indien u op het moment van aanmelding nog geen verwijsbrief heeft, zal vanuit de Centrale Aanmelding Arkin uw huisarts gevraagd worden om een verwijsbrief aan ons toe te sturen.

 

Versie: maart 2015