Hoeveel mensen blowen?

Hieronder een tabel met een overzicht van de belangrijkste cijfers uit Nederland en Amsterdam. Als een cel leeg is, zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de vraag: “Heb je ooit van je leven geblowd?” Laatste maand is het antwoord op de vraag: “Heb je afgelopen maand geblowd?”

Cannabisgebruik in Nederland

Gebruikscijfers van cannabis in Nederland:

Ooit Laatste maand Hoe vaak (% van alle ondervraagden)
Bevolking 18+ 23,7% 4,6% 1,6% (bijna) dagelijks
Scholieren 12-16 jaar 9,7% 4,9%
Scholieren 15 jaar 17% 8,5% 11% > 10 afgelopen maand
Scholieren 17/18 jaar 44,6% 17,90% 18% > 10 afgelopen maand
Uitgaanders 21,7 jaar 75,5% 32,1%

Amsterdam

Gebruikscijfers van cannabis in Amsterdam:

Ooit Laatste maand
Scholieren 5e en 6e klassers 51,0% 24,0%
Mbo-studenten 49,3% 22,0%
Coffeeshopbezoekers 25 jaar 99,1% 99,1% waarvan:
Dagelijks: 44,2%
5-6 dagen per week: 11,7%
3-4 dagen per week: 20,9%
1-2 dagen per week: 15%
minder dan 1 dag per week: 8,3%
Riskante gebruikers*: 72,8%
Cafébezoekers 27 jaar 87,2% 27,0% waarvan:
dagelijks: 4,1%
5-6 dagen per week: 3,4%
3-4 dagen per week: 3,4%
1-2 dagen per week: 8,3%
minder dan 1 dag per week: 80,7%
Riskante gebruikers*: 7,6%
Cliënten Jeugdhulp 16,3 jaar 50% 28,7% waarvan:
Dagelijks: 26,1%
Alleen in het weekend: 7,2%
Af en toe: 10,1%
Riskante gebruikers*: 16,8%
Club- en festivalbezoekers 26 jaar 89,8% 43,0% waarvan:
minder dan 1 dag per week: 67,0%
1-2 dagen per week: 16,1%
3-4 dagen per week: 4,8%
5-6 dagen per week: 4,4%
dagelijks: 7,7%

 

Gooi- en Vechtstreek

Gebruikscijfers van cannabis in gooi- en Vechtstreek

Ooit Laatste maand
Cafébezoekers 24 jaar 84,2% 32,6% waarvan:

dagelijks: 8,5%

5-6 dagen per week: 3,4%
3-4 dagen per week: 6,8%
1-2 dagen per week: 13,6%
minder dan 1 dag per week: 67,8%
Riskante gebruikers*: 13,6%

Club- en festivalbezoekers 21 jaar 82,6% 30,3%  waarvan:

dagelijks: 4,3%

5-6 dagen per week: 4,3%
3-4 dagen per week: 12,8%
1-2 dagen per week: 14,9%
minder dan 1 dag per week: 63,8%
Riskante gebruikers*: 10,6%

*Riskant blowen is gedefinieerd als dagelijks of meer dan twee dagen per week meer dan één joint per dag te roken.

 

Toelichting cijfers

Bevolking 15-64 jaar

In 2014 is de Leefstijlmonitor gestart, een onderzoek van het CBS in samenwerking met het RIVM en o.a. het Trimbos Instituut. In deze monitor wordt ook gekeken naar het gebruik van alcohol en drugs onder de algemene bevolking.
In 2018 heeft 23,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder ooit in zijn/haar leven cannabis gebruikt, dit zijn zo,n 3,2 miljoen mensen. Het percentage dat in de afgelopen maand heeft gebruikt ligt een stuk lager, namelijk 4,6% oftewel 620.000 mensen. 1,6% van de bevolking ofwel 220.000 mensen blowen (bijna) dagelijks (1).

Scholieren landelijk

Om de vier jaar wordt in Nederland onderzoek gedaan naar het gebruik van alcohol en drugs onder scholieren. Het laatste onderzoek was in 2016. Van de Scholieren tussen 12 en 16 heeft 4,9% de laatste maand geblowd. Van de 15 jarige scholieren heeft 8,5% de laatste maand geblowd. Een kwart van alle 15 jarige scholieren blowt meer dan 9 keer per maand (2).

Feesten, festivals en clubs

In 2016 is het gebruik van drugs onderzocht onder bezoekers feesten, festivals en clubs (discotheken) (3). De gemiddelde leeftijd was 21,7 jaar. 32,1% van de bezoekers heeft afgelopen maand geblowd.

Cijfers Amsterdam

Scholieren Amsterdam

In 2016 zijn de 5e en 6e klassers ondervraagd van 22 scholen in voortgezet onderwijs in Amsterdam (4). 24% heeft afgelopen maand cannabis gebruikt. Jongens gebruiken vaker cannabis dan meisjes.

MBO-studenten Amsterdam

In 2016 zijn mbo-studenten in Amsterdam ondervraagd. De survey is gehouden binnen diverse mbo-instellingen en locaties. De leeftijd van de studenten varieerde van 15 tot en met 35 jaar met een gemiddelde van 19 jaar. 49,3% heeft ooit geblowd. 17% heeft dat 1 of 2 keer gedaan. 34,3% blowde in het afgelopen jaar en 22% deed dat de afgelopen maand nog, waarvan 3,8% dagelijks blowde (5).

Coffeeshopbezoekers Amsterdam

In 2015 zijn in het Antenne onderzoek de coffeeshopbezoekers in Amsterdam ondervraagd (6). De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 25 jaar. 99,1% van de bezoekers heeft afgelopen maand geblowd. Van deze groep blowt 55,9% dagelijks of bijna dagelijks. 72,8% van deze groep blowt riskant.

Cafébezoekers Amsterdam

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd (7). De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 27 jaar. 27,0% heeft afgelopen maand cannabis gebruikt. Van deze groep gebruikt 7,5% (bijna) dagelijks. De meesten (80,7%) gebruiken minder dan 1 dag per week. 7.6% van deze groep blowt riskant.

Cliënten jeugdzorg Amsterdam

In 2012 zijn in het Antenne onderzoek de cliënten van de jeugdzorg in Amsterdam ondervraagd (8). De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 16,3 jaar. 28.7% heeft afgelopen maand gebruikt. Van deze groep gebruikt 26.1% dagelijks en 10.1% af en toe. 59% van deze groep blowt riskant.

Clubbezoekers Amsterdam

In 2017 zijn in het Antenne onderzoek de club- en festivalbezoekers ondervraagd (9). De gemiddelde leeftijd van de clubbezoekers is 26 jaar. 43% heeft afgelopen maand gebruikt. Van deze groep gebruikt 7,7% dagelijks en 67% minder dan 1 dag per week. 13,6% van deze groep blowt riskant.

Cijfers Gooi- en Vechtstreek

In 2017 is het Antenne onderzoek ook gestart in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Cafébezoekers Gooi- en Vechtstreek

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 32,6% gebruikt (10). Van deze groep gebruikt 8,5% dagelijks en 67,8% minder dan 1 dag per week. 13,6% van deze groep blowt riskant.

Club- en festivalbezoekers Gooi- en Vechtstreek

In 2017 zijn in het Antenne-onderzoek de club- en festivalbezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 30m3% gebruikt (11). Van deze groep gebruikt 4,3% dagelijks en 6738% minder dan 1 dag per week. 10,6% van deze groep blowt riskant.

Bronnen

 1. Nationale Drug Monitor 2019, Trimbos Instituut (2020)
 2. Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2016)
 3. Het Grote Uitgaansonderzoek 2016, Trimbos Instituut (2016)
 4. Jeugd en Genotmiddelen 2016, GGD Amsterdam (2016)
 5. Antenne 2015, Bonger Instituut (2016)
 6. Antenne 2016, Bonger Instituut (2017)
 7. Antenne 2018, Bonger Instituut (2019)
 8. Antenne 2012, Bonger Instituut (2013)
 9. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)
 10. Antenne Gooi-Vechtstreek 2018, Bonger Instituut (2019)
 11. Antenne Gooi-Vechtstreek 2017, Bonger Instituut (2018)

 

Versie: mei 2020