Is de leeftijd van mensen die heroïne gebruiken de afgelopen jaren gestegen?

In Amsterdam is de leeftijd van mensen die heroïne gebruiken en methadon verstrekt krijgt gestegen van 28,3 jaar in 1985 naar 50 jaar in 2010 (1). Landelijk worden gegevens bijgehouden sinds 2000. Sinds die tijd is de leeftijd van mensen die heroïne gebruiken die in behandeling is gestegen van 37 jaar naar 46 jaar.

 

Bron: GGD Amsterdam

De leeftijd is gestegen van 28.3 jaar in 1986 naar 50 jaar in 2010.

In de tabel staat de mediaan weergegeven. De mediaan wil zeggen dat 50% van de groep ouder is dan 49 en 50% jonger dan 49. Het is duidelijk dat de groep mensen die heroïne gebruiken vergrijst en er weinig jonge mensen meer zijn die heroïne gebruiken. Er zijn ook landelijke gegevens beschikbaar van mensen die heroïne gebruiken die in behandeling zijn. Uit onderstaande onderstaande tabel wordt duidelijk dat ook landelijk een stijging te zien is.

 

Bron: Kerncijfers verslavingszorg 2015

De leeftijd stijgt omdat er bijna geen nieuwe aanmeldingen bijkomen en bestaande groep gebruikers, mede door de goede zorg, steeds ouder wordt. Het aantal mensen dat in behandeling komt wordt ouder maar neemt ook steeds verder af.

De gemiddelde leeftijd van de mensen die in 2015 over heel Nederland in behandeling kwamen is 48 jaar. 81% van hen is man. Van 2016 en 2017 zijn geen cijfers bekend.

Bronnen

  1. De GGD Amsterdam en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (2010)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2015)

 

Versie: november 2020