Is de leeftijd van mensen die heroïne gebruiken de afgelopen jaren gestegen?

De groep opiaathulpvragers wordt ieder jaar ouder. De gemiddelde leeftijd van de opiaathulpvragers in 2021 was 51 jaar (1). In het jaar 2000 was de gemiddelde leeftijd van heroïnegebruikers in behandeling nog 37 jaar (2). De veroudering gaat gepaard met steeds meer lichamelijke en psychiatrische klachten.

In de tabel hieronder zie je de gemiddelde leeftijd van heroïnecliënten tussen 2006 en 2015.

Bron: Kerncijfers verslavingszorg 2015

De leeftijd stijgt omdat er bijna geen nieuwe aanmeldingen bijkomen en bestaande groep gebruikers, mede door de goede zorg, steeds ouder wordt. Het aantal mensen dat in behandeling komt wordt ouder maar neemt ook steeds verder af.

In Amsterdam is de leeftijd van mensen die heroïne gebruiken en methadon verstrekt krijgt gestegen van 28,3 jaar in 1985 naar 50 jaar in 2010 (3). Landelijk worden gegevens bijgehouden sinds 2000. Sinds die tijd is de leeftijd van mensen die heroïne gebruiken die in behandeling is gestegen van 37 jaar naar 46 jaar.

Bron: GGD Amsterdam

De leeftijd is gestegen van 28.3 jaar in 1986 naar 50 jaar in 2010. In de tabel staat de mediaan weergegeven. De mediaan wil zeggen dat 50% van de groep ouder is dan 49 en 50% jonger dan 49. Het is duidelijk dat de groep mensen die heroïne gebruiken vergrijst en er weinig jonge mensen meer zijn die heroïne gebruiken.

Bronnen

  1. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2015)
  3. De GGD Amsterdam en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (2010)

 

Versie: mei 2023