Bij hoeveel glazen alcohol raak je als jongere in coma?

Op jonge leeftijd en bij een laag lichaamsgewicht is weinig alcohol nodig om in coma te raken. Niet voor niets is de boodschap: ‘Onder 18 jaar geen alcohol’.

Jongeren die in een ziekenhuis worden opgenomen omdat ze in coma raken, hebben een gemiddeld promillage* van 1,8. Jongens van 15 jaar bereiken dit promillage al bij 8 glazen. Meisjes van 15 jaar hebben bij 7 glazen al een promillage van 1,92.

De alcohol verdeelt zich over lichaam, lichaamsvocht en bloed. Het promillage dat je bereikt is afhankelijk van je lichaamsgewicht, of je een jongen of meisje bent en de tijd waarbinnen je drinkt.

Hieronder twee tabellen, één voor jongens en één voor meisjes met het gemiddelde gewicht per leeftijd. Daarachter het aantal glazen waarbij je een promillage van 1,8 bereikt en dus een groot risico loopt op bewustzijnsverlies. In de tabel is er vanuit gegaan dat het aantal glazen binnen 2 uur gedronken wordt. Let op: 1,8‰ is de gemiddelde waarde van jongeren die met bewustzijnsverlies opgenomen zijn. Je kunt ook bij minder dan 1,8‰ bewusteloos raken.

De tabellen geven ook het promillage weer dat je bereikt na het drinken van 8 glazen.

Promillage en aantal glazen (binnen 2 uur gedronken) voor jongens per leeftijd en gewicht

Leeftijd Jongens Gemiddeld Gewicht Aantal glazen voor 1,8 Promillage na 8 glazen
11 35 kg 5 (1.88) 3.07
12 39 kg 5 (1.66) 2.73
13 45 kg 6 (1.72) 2.33
14 52 kg 7 (1.71) 1.98
15 57 kg 8 (1.78) 1.78
16 61 kg 9 (1.61) 1.64

Promillage en aantal glazen (binnen 2 uur gedronken) voor meisjes per leeftijd en gewicht

Leeftijd meisjes Gemiddeld gewicht Aantal glazen voor 1,8 Promillage na 8 glazen
11 39 4 (1.56) 3.25
12 43 5 (1.78) 2.92
13 48 5 (1.56) 2.59
14 52 6 (1.74) 2.37
15 55 6 (1.62) 2.22
16 57 7 (1.84) 2.13

Waarom hebben jongeren zo snel een hoog promillage?

Jongeren krijgen bij een veel lager promillage dan volwassenen een alcoholvergiftiging. Doordat ze nog niet volgroeid zijn en nog weinig wegen, zitten ze ook al snel in de gevarenzone.  Ook zijn ze nog niet gewend aan alcohol.
Alcohol verdeelt zich over het lichaamsvocht. Bij een jongen bestaat ongeveer 60% van zijn gewicht uit lichaamsvocht. Bij een jongen van 50 kg verdeelt de alcohol zich dus over 30 liter vocht. Na 2 glazen heeft hij een promillage van 0,50. Bij een volwassen man van 70 kg weegt verdeelt de alcohol zich over 42 liter vocht. Zijn promillage na twee glazen is dan 0,33. Bij dezelfde hoeveelheid drank hebben  jongeren dus een veel hoger promillage.

Vrouwen krijgen bij eenzelfde hoeveelheid alcohol weer een hoger promillage dan mannen. Dat komt omdat zij minder lichaamsvocht hebben dan mannen. Bij een man bestaat ongeveer 60% van zijn lichaam uit lichaamsvocht , bij een vrouw is dat ongeveer 55% . Een jongen van 50 kg (35 liter vocht) heeft na 2 glazen een promillage van 0,50. Een meisje 50 kg (30 liter vocht) heeft na 2 glazen heeft ze een promillage van 0,61.

* De hoeveelheid alcohol in je bloed wordt uitgedrukt in duizendste procenten ofwel promillages (‰).

 

Versie: januari 2016