Hoeveel mensen overlijden per jaar aan een overdosis heroïne?

Onder opiaten verstaan we stoffen die uit papaver gewonnen kunnen worden of stoffen die via een chemisch proces daar direct een afgeleide van zijn. Voorbeelden zijn opium, codeïne, morfine en heroïne. Opioïden zijn stoffen die in het lichaam vergelijkbare (farmacologische) effecten hebben als opiaten, maar zelf niet in de papaver voor komen.

In 2018 waren er 104 opiatengerelateerde overlijdens. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om een accidentele vergiftiging. In 40% van de gevallen om suïcide. In de resterende gevallen ging het om psychische stoornissen en gedragsstoornissen of was de intentie niet bekend. In 2014 waren dit er 40 en in 2017 127.  Waarom dit is toegenomen is niet bekend. Mogelijk komt het door een verandering in de registratieprocedures of het aantal toegenomen onderzoeken naar de doodsoorzaak of omdat de groep gebruikers verouderd is of omdat er een toename is in het gebruik van medicinale opioïden.

Een overdosis blijft een van de belangrijkste doodsoorzaken van heroïnegebruik. De meeste ziekten die heroïnegebruikers oplopen hebben te maken met hun riskante en onhygiënische levensstijl. De overdosis is echter een direct gevolg van gebruik.

In vergelijking met de Verenigde Staten is het aantal erg laag. In de Verenigde Staten overleden in 2017 naar schatting 49.000 mensen aan een overdosis opiaten en opioïden.

 

Bron:
NDM 2019

 

Versie: juni 2020