‘Verslaving komt voort uit andere psychische klachten. Die moeten eerst worden behandeld voordat je je verslaving kunt aanpakken’

Verslaving komt vaak samen voor met psychische klachten, zoals depressie of angstklachten. Vaak denken mensen dat verslaving is ontstaan door deze psychische klachten. Het kan inderdaad zo zijn dat psychische klachten hebben bijgedragen aan het verslavingsprobleem. Andersom zien we ook vaak dat middelengebruik juist leidt tot allerlei psychische klachten of klachten verergert. Middelengebruik kan bijvoorbeeld leiden tot somberheid, angstklachten, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, agressie en concentratieproblemen. Na langere tijd van gebruik is niet goed meer te achterhalen wat wat heeft veroorzaakt. Daarom adviseren we binnen Jellinek om eerst aan de slag te gaan met het middelengebruik. Wanneer u enkele weken bent gestopt met gebruik kan goed bekeken worden welke psychische klachten er nog zijn, en of daar behandeling voor nodig is. Wist u dat bij 80% van de mensen een periode van niet-gebruiken tot een flinke afname van psychische klachten leidt?

Als na enkele weken niet-gebruiken blijkt dat de psychische klachten blijven bestaan, kan binnen Jellinek hiervoor behandeling worden aangeboden. De behandeling zal echter ook gericht blijven op het veranderen van het middelengebruik.

Lees meer over verslaving en psychische problemen.