Krijgen vrouwen vaker longkanker?

Ten opzichte van 1985 is er een enorme stijging van het aantal gevallen van longkanker onder vrouwen. Bij mannen zie je sinds 1985 juist een daling van het aantal gevallen optreden. De grootte van het longkanker probleem is bij mannen groter. Dat komt omdat mannen in het verleden (en nu nog steeds) vaker roken dan vrouwen.

Vrouwen maken inhaalslag

Vrouwen maken wat longkanker betreft een inhaalslag. In de jaren 50,60 gingen vrouwen steeds vaker roken. De vrouwen die toen gingen roken zie je nu als gevallen van longkanker binnenkomen. Sinds de jaren 70 zijn mensen minder gaan roken. Deze daling was bij mannen echter groter dan bij vrouwen. Het aantal rokers onder mannen daalde van 75% naar 24% in 2014. Bij vrouwen daalde het aantal van 42% naar 22% in 2014 (1).

Hieronder een tabel met het aantal gevallen van longkanker per 100.000 voor mannen en vrouwen. De tabel is tot 2009. In  2010 nam de sterfte bij mannen toe van 96 naar 97 per 100.000 en bij vrouwen van 51 naar 53 per 100.000. De versterkte stijging bij vrouwen zet in 2010 dus door (2).

Longkanker geen mannenziekte meer

In 1985 was longkanker nog echt een mannen ziekte met per 100.000 inwoners 127 gevallen, bij vrouwen lag het toen op 16 gevallen. Sinds 2003 treedt bij mannen een stabilisering van het aantal gevallen op van ongeveer 96 gevallen per 100.000 inwoners. Bij vrouwen steeg het aantal sinds 2003 nog van 40 per 100.000 naar 53 per 100.000 in 2010. Er zal een tijd komen waar het gevallen van longkanker bij mannen en vrouwen gelijk is.

Bronnen

  1. Factsheet Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR) Trimbos-instituut, april 2015
  2. Doodsoorzakenstatitiek CBS

 

Versie: september 2016