Is een avond stappen slecht voor het geheugen?

Op een avond veel drinken kan er toe leiden dat iemand een black-out of een grey-out krijgt. Je weet dan de volgende dag niet (helemaal) meer wat er die avond ervoor gebeurd is. Alcoholgebruik kan er ook toe leiden dat je de dag erop minder goed kunt leren.

Korte- en langetermijngeheugen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het korte- en langetermijngeheugen. Het kortetermijngeheugen stelt ons in staat om informatie die wij door de dag heen krijgen eventjes op te slaan. Veel informatie is niet belangrijk en kan weer vergeten worden. Belangrijke informatie wordt vanuit het kortetermijngeheugen opgeslagen in het langetermijngeheugen. Deze informatie blijft dan lang bewaard.

Black-out en grey-out

Bij overmatig alcoholgebruik kan een stoornis optreden van het kortetermijngeheugen. De informatie uit het kortetermijngeheugen wordt dan niet doorgegeven aan het langetermijngeheugen. Je weet bijvoorbeeld niet meer hoe je thuisgekomen bent, wat je allemaal gezegd hebt of waar je fiets is gebleven. Soms komen flarden herinnering later weer boven drijven, dat heet een grey-out.

Het herhaaldelijk voorkomen van black-outs wordt ook wel gezien als een teken van een beginnend alcoholprobleem. Opvallend is ook hoe mensen over een black-out denken. Vaak wordt het lachend weggezet als niet belangrijk. Riskant wordt het als de drinker een black-out als een normaal verschijnsel gaat zien. Als iets wat er blijkbaar bij hoort.

Een black-out moet een signaal zijn dat het de volgende keer iets minder moet.

Bij langdurig en veel drinken tast alcohol steeds meer geheugenfuncties aan. Dan kan ook het langetermijngeheugen aangetast worden.

Goed kunnen leren

Na een avond flink doorzakken, werkt ook je geheugen de volgende dag slechter dan normaal, ondanks dat de alcohol geheel uit je bloed verdwenen is. Vooral het langetermijngeheugen is (tijdelijk) aangetast.

 

Versie: juni 2020