Wat zijn argumenten voor en tegen legalisering?

De discussie over het legaliseren van drugs is vaak verwarrend. Worden alle drugs bedoeld of alleen softdrugs zoals cannabis? Is legalisering voor iedereen bedoeld of alleen voor verslaafden? Bij heroïne bedoelt men vaak alleen verslaafden. Bij cannabis bedoelt men iedereen vanaf een bepaalde leeftijd.

Ook de termen reguleren en legaliseren worden vaak door elkaar gebruikt. Reguleren hoeft niet per se te betekenen dat iets legaal is. Cannabis is momenteel op een bepaalde manier gereguleerd, maar voor de wet nog steeds illegaal. En legaliseren betekent niet automatisch dat het naast de snoep bij de kassa van een supermarkt hoeft te liggen.

Argumenten voor en tegen

Bij de discussie over legalisering van drugs vergeten we vaak dat drugs nog niet zo heel lang geleden helemaal niet verboden waren. Het drugsverbod is pas 100 jaar oud.
Voor- en tegenstanders van legaliseren, gebruiken allerlei argumenten. De argumenten zijn onder te brengen in een aantal categorieën:

  • Recht op eigen keus.
  • Wat is het beste voor de volksgezondheid?
  • Wat is beste voor de bestrijding van criminaliteit?
  • Wat is het beste voor de economie?
  • Wat is het beste voor de oorlog tegen drugs?

Recht op eigen keus

Voorstanders van legalisering zeggen dat de mens zelf kan beslissen of hij alcohol of drugs wil gebruiken. De mens kan zelf beslissen of hij de risico’s van druggebruik wil lopen.

Tegenstanders vinden dat de mens tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Ook zijn er tegenstanders die vanuit hun religieuze overtuiging vinden dat mensen geen alcohol of drugs mogen gebruiken.

Wat is het beste voor de volksgezondheid?

Voorstanders van legalisering zeggen dat het doel van minder of verstandiger gebruik, veel beter bereikt kan worden door legalisering dan met een wet die maar één maatregel kent, namelijk verbieden. Door te legaliseren komen er allerlei mogelijkheden om productie, vervoer, bezit en verkoop te regelen. Het afspreken van een leeftijdsgrens en het verplicht stellen van goede voorlichting bijvoorbeeld. Bovendien kunnen allerlei kwaliteitseisen gesteld worden, waardoor mensen geen slechte of verontreinigde drugs meer gebruiken. Ook kan de overheid met belastingen en accijnzen de prijs verhogen. Door een hoge prijs zullen mensen minder gaan gebruiken.
Tegenstanders van legalisering gebruiken het argument dat van legalisering een verkeerd signaal uitgaat. De overheid geeft dan een soort goedkeuring aan gebruik. Met een verbod maakt de overheid duidelijk dat het gebruik ongezond is en maatschappelijke schade oplevert.

Als je kijkt naar de wet dan zou je verwachten dat de meest schadelijke drugs het meest verboden zouden zijn. Volgens de Opiumwet bevat lijst 1 stoffen die een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid hebben. Stoffen op lijst 2 zijn minder risicovol. In 2009 heeft het RIVM met een aantal wetenschappers gekeken naar de schadelijkheid van verschillende drugs. Dit onderzoek hebben ze beschreven in het rapport ‘Ranking van drugs’. Op plek 3 en 4 staan tabak en alcohol.
Als volksgezondheid het enige argument zou zijn voor de legaliteit van een stof dan zouden alcohol en tabak dus meer verboden moeten zijn dan LSD.

Wat is het beste voor de bestrijding van de criminaliteit?

Voorstanders van legalisering menen dat criminelen definitief buitenspel worden gezet. Zij kunnen niet meer aan de productie en de handel verdienen. Politie en justitie kunnen hun aandacht dan aan andere zaken besteden.

Tegenstanders geloven hier niets van. Zij zeggen dat de criminelen dan andere manieren zullen zoeken om geld te verdienen, zoals mensensmokkel, orgaanhandel of milieucriminaliteit.

Wat is het beste voor de economie?

Voorstanders van legalisering denken dat legalisering voorkomt dat er zwart geld in de economie terechtkomt. Zwart geld dat uiteindelijk een verwoestende invloed kan hebben op de samenleving.

Tegenstanders vinden dat er ook andere manieren zijn om het zwarte geld te bestrijden. Bijvoorbeeld door het opheffen van het bankgeheim in belastingparadijzen. Of door het wettelijk veel makkelijker te maken om illegaal verdiend geld in beslag te nemen.

Wat is het beste voor de oorlog tegen drugs?

Voorstanders van legalisering zeggen dat door legalisering eindelijk een einde kan komen aan de oorlog tegen drugs. Een oorlog die heel veel slachtoffers maakt en zorgt dat duizenden mensen overlijden en er duizenden mensen jarenlang in de gevangenis terecht komen. Bovendien blijkt dat de belangrijkste doelstelling van de oorlog, het beschikbaarheid van drugs terugdringen, niet werkt. De prijzen van drugs zijn door de oorlog nauwelijks omhoog gegaan en de beschikbaarheid is nog nooit zo groot geweest. Dat komt omdat nog steeds veel geld met drugs te verdienen valt, waardoor het aanbod zich alleen maar uitbreidt.

Tegenstanders menen dat een oorlog nu eenmaal bloed, zweet en tranen kost. Maar als iedereen meewerkt, is deze oorlog te winnen. Op den duur zullen we dan een drugsvrije wereld hebben.

Andere argumenten

Naast bovenstaande argumenten zijn er nog vele voor- en tegenargumenten die niet in een bepaalde categorie passen.

De productie van illegale drugs is schadelijk voor het milieu. Het chemische afval van drugs wordt namelijk zomaar ergens gedumpt en dat moet snel en onopvallend gebeuren. Vaak wordt chemisch afval van drugs in de natuur gedumpt. Dit blijkt ook gevolgen te hebben voor de landbouw: in 2016 zijn er resten van afvalstoffen van MDMA (XTC) gevonden in maïsplanten. Als drugs gelegaliseerd zouden worden, zouden er regels komen voor het verwijderen van de schadelijke afvalstoffen, net als nu in de medicijnenindustrie gebeurt.

Tegenstanders zijn bang dat als alle drugs legaal worden, de stap van softdrugs naar harddrugs zo gemaakt is. Dit wordt ook wel de stepping-stone-theorie genoemd, en dat is ook de reden dat er een drugsverbod is in veel landen. Een ander argument tegen het drugsverbod zijn de internationale verdragen tussen landen. Nederland kan niet zomaar een drug legaal maken, hier zijn bepaalde afspraken voor gemaakt waar Nederland zich aan moet houden.

Het drugsverbod is pas 100 jaar oud

Bij de discussie over het legaliseren van drugs vergeten we vaak dat drugs nog niet zo heel lang geleden helemaal niet verboden waren. Drugs waren in de meeste landen vrij te koop. In de 19e eeuw is zelfs nog oorlog gevoerd tussen China en Engeland. China wilde de opiumhandel verbieden en Engeland was tegen dit verbod. De eerste pogingen om drugs in de westerse wereld te verbieden, stammen uit 1911. In 1914 werd in de Verenigde Staten een wet aangenomen die drugs verbood. Andere landen volgden snel. Productie, import, export, handel en bezit van drugs zijn nu verboden. Op overtreding staan straffen. Het gebruik van drugs is in Nederland niet verboden om te zorgen dat mensen, ook onder invloed, altijd naar het ziekenhuis durven te gaan.

Bron

RIVM- ranking van drugs 2009

 

Versie: juni 2020