Hoeveel teer mag een sigaret bevatten?

Sigaretten mogen niet meer dan:

  • 1 mg nicotine
  • 10 mg teer en
  • 10 mg koolmonoxide bevatten.

Een shagje van 750 mg mag 12 mg teer bevatten. Voor sigaren zijn er nog geen regels. Teer en koolmonoxide ontstaan bij de verbranding van het product. Deze regel is Europees en geldt voor alle lidstaten. De gehalten moeten duidelijk vermeld worden. 10% van de oppervlakte van de verpakking moet hieraan besteed worden.

Lijst met ingrediënten

Tabaksfabrikanten en importeurs moeten sinds 2007 een lijst aan de minister overleggen met ingrediënten die aan de tabak zijn toegevoegd. De ingrediënten hoeven nog niet vermeld te worden op de verpakking en zijn ook (nog) niet verboden. In de VS moet dit wel.

Tabaksfabrikanten voegen stoffen toe om de luchtpijpen te verwijden (stikstofdioxide) en om de opname van nicotine in het bloed te vergemakkelijken (ammonia). Ook worden stoffen toegevoegd om de opname van nicotine (suikers, levulinezuur) in de hersenen te vergemakkelijken (1). Bekeken zou moeten worden of toevoeging van dit soort producten verboden kan worden en wat daar de voordelen van zijn.

Zie ook de vraag: Kan Nederland de Tabakswet nog strenger maken.

 

Versie: september 2014