Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor alcohol gestegen?

De hulpvraag voor alcohol is van 2002 tot 2011 1,6 keer zo groot geworden. (1) Daarna is het weer gedaald. Vanaf 2016 is het aantal hulpzoekende redelijk stabiel met rond de 25.000 hulpzoekenden per jaar. (2)

In 2022 waren er 24.231 hulpzoekenden. Niet alle verslavingszorginstellingen leveren hier gegevens over aan, dus mogelijk liggen de daadwerkelijke aantallen hoger.  De gemiddelde leeftijd van degene die hulp zoekt is 47 jaar. De man/vrouw verhouding is 70% man en 30% vrouw. Hieronder een figuur met het aantal mensen dat hulp zocht voor alcohol in de jaren 2006 tot en met 2015.

Bron: Kerncijfers Verslavingszorg SIVZ 2006 – 2015

Het aantal mensen in behandeling voor alcohol is gestegen van 28.010 in 2006 tot 34.159 mensen in 2010. Sindsdien is het gedaald tot 29.374 in 2015.

Bron: Kerncijfers Verslavingszorg SIVZ 2006 – 2015

Bron

  1. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)
  2. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

Versie: mei 2023