Wat zijn PMA en PMMA?

PMA en PMMA zijn gevaarlijke stoffen die soms in XTC-pillen voorkomen en waardoor al verschillende dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De stoffen lijken wat betreft chemische structuur erg op elkaar en hebben bijna identieke lichamelijke effecten.

Het is niet duidelijk waarom PMA en PMMA in XTC-pillen gestopt wordt. Naar de stoffen PMA of PMMA zelf is geen vraag omdat er nauwelijks gewenste effecten zijn, maar wel veel risico’s en bijwerkingen. Mogelijk krijgen producenten de verkeerde grondstof of ze stoppen het onbewust in XTC-pillen. Maar het kan ook dat ze het er bewust in stoppen bij gebrek aan MDMA.

De effecten van PMA en PMMA lijken op MDMA (actieve stof in XTC). PMA en PMMA zijn echter buitengewoon gevaarlijke middelen. Dat komt doordat:

  • De effecten van PMA en PMMA later gevoeld worden dan bij MDMA. Een gebruiker die ervan uitgaat MDMA te nemen maar in feite PMA slikt, denkt dan misschien dat hij een pil heeft genomen met een lage dosis. Hij neemt er dan mogelijk nog een waardoor hij te veel binnen krijgt.
  • Bij PMA en PMMA snel een overdosis optreedt. Het verschil in dosis waarbij effecten optreden en waarbij een overdosis optreedt, is maar klein. Neemt men ietsje teveel dan kan dat leiden tot oververhitting, misselijkheid, onregelmatige hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, stuiptrekkingen, hartaanvallen en bewusteloosheid.

Wat doet het?

Bij lage dosis geeft PMA of PMMA een energiek en licht opgewekt gevoel. Neemt men ietsje meer dan kan de hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur plotseling sterk gaan stijgen. Dit kan leiden tot oververhitting, misselijkheid, onregelmatige hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, stuiptrekkingen, hartaanvallen, bewusteloosheid en dood. De dood treedt meestal op als gevolg van het te hoog oplopen van de lichaamstemperatuur waardoor het centrale zenuwstelsel uitvalt. Deze ernstige lichamelijke effecten kunnen uren nadat de pil is ingenomen optreden.
PMA en PMMA zorgen voor weinig gewenste effecten en vooral voor veel ongewenste effecten en risico’s.

Sterfte

In de periode dat PMA in XTC-pillen zat (2000/2001) zijn overal in de wereld doden gevallen als gevolg van PMA. In België twee, Denemarken vier, Duitsland vier, Oostenrijk één, VS negen. Mogelijk is in Nederland ook een slachtoffer gevallen als gevolg van PMA. In de jaren erna is ook PMMA meerdere keren aangetroffen in XTC-pillen. En ook hier zijn dodelijke ongevallen mee geweest.

Drugs testen

Aan de buitenkant van een pil kun je nooit zien wat erin zit. Een logo biedt nooit zekerheid. Daarom is het belangrijk om je pil altijd te laten testen.

Zelftest

De zogenaamde zelftest (EZ-test) is onbetrouwbaar om PMA of PMMA op te sporen. Als de pil alleen PMA of PMMA bevat zal de zelftest niet verkleuren. Maar als de pil naast PMA ook MDMA bevat zal hij wel verkleuren waardoor gebruikers ten onrechte kunnen denken dat het een goede XTC-pil is.

De wet

PMA en PMMA staan op lijst 1 van de Opiumwet. Het wordt gezien als een harddrug met grote risico’s voor de gezondheid. Bezit, productie, import, export en handel zijn strafbaar.

 

Bron: NDM 2018, Trimbos-instituut
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/levensgevaarlijke-xtc-aangetroffen-1

 

Versie: januari 2020