Verslavingskans van ketamine

Bij herhaald gebruik van ketamine kan tolerantie optreden waardoor een gebruiker al snel een hogere dosis nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken.
Men kan geestelijk afhankelijk raken van ketamine. Lichamelijke afhankelijkheid komt niet voor. Er zijn dan ook geen lichamelijke ontwenningsverschijnselen.