Waarom is alcohol extra slecht voor jongeren?

De volgende redenen maken gebruik van alcohol door jongeren extra riskant:

  • Jongeren zijn nog in de groei. Als je nog niet volgroeid bent, weeg je minder en bereik je bij dezelfde hoeveelheid alcohol een veel hoger promillage dan een volwassene;
  • Als je opgroeit zijn diverse organen nog in ontwikkeling. Zo ontwikkelen je hersenen zich tot hun 24e. Alcohol heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen.

Animatie over alcohol voor jongeren

Hoger promillage

Na opname verdeelt alcohol zich over het lichaamsvocht. Het scheelt hierbij nogal of je al of niet volgroeid bent en dus veel of weinig weegt. Ook maakt het uit of je een jongen of meisje bent. Een jongen heeft ongeveer 60% lichaamsvocht. Bij een meisje is dat 55%.

Als je als jongen 50 kg weegt verdeelt de alcohol zich over 30 liter vocht. Na 2 glazen heb je dan een promillage van 0,50. Als je 70 kg weegt is dit promillage 0,33.
Bij een meisje dat 50 kg weegt verdeelt de alcohol zich over 27,5 liter vocht. Na 2 glazen heeft ze een promillage van 0,61. Als ze 70 weegt is dit promillage 0,40.

Je ziet dat het nogal scheelt of je volgroeid bent of niet. Als dat nog niet het geval is, komt alcohol veel harder aan.

Alcoholvergiftiging

Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed (het bloedalcoholgehalte ofwel BAG) zo hoog dat men bewusteloos en in coma kan raken. Bij jongeren treedt dit sneller op dan bij volwassenen, dit kan namelijk al na 5 of 6 glazen alcohol. In 2015 werden 691 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in ziekenhuizen en op spoedeisende hulpen van ziekenhuizen behandeld voor een alcoholvergiftiging (3). Lees hier meer over alcoholvergiftiging bij jongeren.

Langzamere afbraak van alcohol

Als je nog niet volgroeid bent, is je lever kleiner. Je breekt de alcohol dan minder snel af. Dat betekent dat de alcohol langer in je bloed blijft zitten.

De grootte van de hersenen

Behalve geslacht, gewicht en ervaring speelt ook het hersenvolume een rol bij het ontstaan van een alcoholvergiftiging bij jongeren. Hersenvolume hangt nauw samen met leeftijd. Bij kinderen van 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag. Bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Als je 15 à 16 jaar bent, zal het hersenvolume ergens tussen een zesde tot een achtste deel van het lichaam uitmaken. Hierdoor komt relatief een groot deel van de alcohol in de hersenen terecht.

Hersenen in ontwikkeling

Als je groeit zijn diverse organen in ontwikkeling, waaronder de hersenen. Zo is bijvoorbeeld de hippocampus tijdens de puberteit volop in ontwikkeling. De hersenen ontwikkelen zich tot hun 24e. Tijdens de puberteit neemt het aantal verbindingen tussen hersencellen toe. Ook het deel van de hersenen, dat verantwoordelijk is voor redeneren en plannen en zelfbeheersing, is in de puberteit nog volop in ontwikkeling. Een belangrijk hersengebied voor leren en geheugen is de hippocampus. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met alcoholproblemen (jongeren die veel drinken) een kleinere hippocampus en minder witte stof in de hersenbalk hebben. Witte stof is de isolerende laag waarmee zenuwen zijn omgeven. Een kleine hippocampus en minder witte stof kunnen een negatieve invloed hebben op denken en geheugen (1). Alcohol kan deze ontwikkelingen nadelig beïnvloeden.

Ook blijkt dat jongeren met alcoholproblemen minder hersenactiviteit hebben, waardoor zij slechter scoren op geheugentaken (2).

Geheugen

Als je veel drinkt, kun je een black out krijgen. Bij een black-out weet iemand de volgende dag niet meer wat er de avond daarvoor allemaal gebeurd is. De informatie in het kortetermijngeheugen is niet doorgegeven aan het langetermijngeheugen. Het langetermijngeheugen functioneert de volgende dag ook slechter. Het leren gaat moeilijker. Veel (meer dan 5 eenheden) drinken op een avond wordt ook wel ‘bingedrinken’ genoemd.

 

Bronnen:

  1. Tapert S. Alcoholism (2005)
  2. Tapert S. Alcoholism (2004)
  3. STAP

 

Versie: maart 2016