Ketamine en de wet

Ketamine wordt in ziekenhuizen en door dierenartsen nog gebruikt als anaestheticum (narcose/verdoof middel). Ze gebruiken dit nog steeds ondanks de hallucinogene effecten omdat het een middel is dat geen dempende werking heeft op het hart en het ademhalingscentrum. Vandaar dat ketamine valt onder de Geneesmiddelenwet en het alleen verstrekt mag worden door artsen. Het bezit van ketamine wanneer dit niet is voorgeschreven door een arts is dus strafbaar.