Zijn bezoekers van clubs en discotheken meer XTC gaan gebruiken?

In de loop van de tijd zijn bezoekers van clubs- en discotheken vanaf de jaren negentig eerst minder xtc gaan gebruiken. In 2013 is het gebruik weer gestegen en wordt er meer gebruikt dan in de jaren negentig. In Amsterdam zijn in 1995, 1998, 2003, 2008, 2013 en 2017 uitgaanders van clubs en discotheken ondervraagd. De leeftijd van de clubbezoekers lag in deze periode tussen de 23 jaar (1995) en 28 jaar (2003). In 2017 was de gemiddelde leeftijd 26 jaar.

Hieronder een grafiek met het gebruik in de afgelopen maand en afgelopen nacht. Dit zijn antwoorden op de vragen ‘heb je de afgelopen maand xtc gebruikt?’ en ‘heb je afgelopen nacht xtc gebruikt?’ Dit zijn cijfers uit Amsterdam.

 

Bron: Antenne 1993, 1995, 2003, 2008, 2013 en 2017 (1)

Tot 1998 is het gebruik gestegen. Daarna trad een scherpe daling in. In 2003 werd minder dan de helft gebruikt dan in 1998. In 2008 was het min of meer gelijk gebleven met 2003. Daarna is het gebruik weer gestegen.

In 2017 had 42% van de club- en discotheek bezoekers de afgelopen maand gebruikt. 24,2% had de afgelopen nacht gebruikt.

Dit jaar waren naast de clubbezoekers ook festivalbezoekers ondervraagd. Als je hun resultaten meetelt dan had 47,7% de afgelopen maand xtc gebruikt.

Landelijk onderzoek

In 2020 is het gebruik van drugs onderzocht onder bezoekers van dance evenementen tussen de 16 en 35 jaar (2). Hiervan had 43,9% het afgelopen jaar xtc gebruikt. Dit is ongeveer evenveel als in 2016.

Van de deelnemers die het afgelopen jaar XTC hebben gebruikt namen de meesten het middel een paar keer per jaar (65,7%). 15,3% van de deelnemers had het slechts één keer in het afgelopen jaar XTC gebruikt. 14% gebruikte XTC ongeveer maandelijks. 5% van de deelnemers gebruikte het een paar keer per maand of vaker.

Bronnen

  1. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)
  2. Het Grote Uitgaansonderzoek 2020, Trimbos Instituut

 

Versie: november 2022