Moet ik structuur handhaven of juist wat meer laten vieren?

Een goed dag- en nachtritme is heel belangrijk in deze tijd. Bied zo veel mogelijk structuur en duidelijke regels en zorg voor consequenties en beloningen. Betrek je kind ook hierbij, dan zijn ze eerder geneigd om de regels na te leven. Beloon positief gedrag op korte termijn (bijv. meer gametijd als huiswerk goed gemaakt is) en indien je een consequentie inzet, zorg dan wel dat dit passend en haalbaar is in deze tijd.