Vraag & Antwoord

Welke regelingen zijn er over alcohol?

Er zijn 6 regelingen waarin alcohol genoemd wordt:

  1. De Drank- en Horeca wet
  2. De Wegenverkeerswet
  3. De APV (Algemeen Plaatselijke Politie Verordening)
  4. De Reclame code
  5. Het Wetboek van Strafrecht.
  6. Verordeningen en besluiten over de productie van bier, wijn en sterke drank.
  7. De mediawet.

De eerste 5 regelingen worden in verschillende vragen en antwoorden van deze rubriek apart besproken.

In de Bierverordening, in het Wijnbesluit en in verschillende verordeningen voor gedistilleerde dranken, staan regels over de productie van alcohol en aan welke kwaliteitseisen het moet voldoen. De handhaving berust bij de Voedsel- en Warenautoriteit en bij de Economische Controledienst.

De mediawet

In de mediawet staan de regels voor publieke en commerciële omroepen. Over alcohol zijn er regels voor de uitzendtijd, sponsoring en productplaatsing.

Uitzendtijd: voor 21u mag er op televisie geen reclame gemaakt worden voor alcohol

Sponsoring: de sponsor wordt o.a. vermeld met een duur van maximaal 5 seconden. Tussen 6 en 21u dient dit op neutrale wijze te gebeuren. Na 21u hoeft het niet neutraal te zijn maar mag het ook geen aanprijzing zijn.

Productplaatsing is verboden voor alle alcoholhoudende dranken bij programma’s van de publieke omroep, bij de commerciële zenders is het vanaf 21u toegestaan. Aanmoediging van de verkoop of het drinken van een bepaalde drank mag niet.

Bron: Stiva

 

Versie: januari 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat