Hoe werkt een gokkast of fruitautomaat?

Gokkasten zijn te vinden in cafés of gokhallen. Als een gokkast van achter wordt open gemaakt dan worden een aantal rollen zichtbaar. Op deze rollen staan afbeeldingen van bijvoorbeeld fruit zoals appels, peren en kersen.

Met € 0,20 kunnen de rollen in beweging worden gezet. Als de rollen zijn uitgedraaid, wordt door het venster van de gokkast een bepaalde combinatie van afbeeldingen zichtbaar. Sommige combinaties van afbeeldingen betalen uit, andere niet. De producent van een gokkast zorgt er voor dat er meer kansen op combinaties zijn die niet uitbetalen dan wel.

Resultaat op basis van toeval

De rollen moeten bij ieder spel volstrekt willekeurig tot stilstand komen. De afbeeldingen moeten op de lange duur even vaak voorkomen. Staat op een rol met 10 afbeeldingen 1 keer een kers, dan moet die kers in precies 10% van de keren dat er gespeeld wordt, voorkomen.

De rol in de gokkast mag niet anders werken dan een dobbelsteen. Ook daar heeft elk getal even veel kans om voor te komen. En net zoals bij het gooien van een dobbelsteen kun je op het draaien van de rol geen enkele invloed uitoefenen.

Controle door NMi

Voordat een gokkast wordt toegelaten in een café of gokhal wordt hij gekeurd op het toevalskarakter. Dit gebeurt door het Nederlands Meet Instituut (NMi Certin). Ze bestuderen de software van een gokkast en ze kijken naar het “gedrag” van de gokkast. Het NMi laat een gokkast dagenlang spelen en noteert alle uitslagen. Vervolgens kijkt het NMi of de uitslagen overeenkomen met wat je volgens toeval zou kunnen verwachten. Gedraagt een gokkast zich niet volgens toeval dan wordt hij afgekeurd en mag hij niet geplaatst worden.

Wettelijke eisen gokkast

Het NMi bekijkt ook of de gokkast voldoet aan de andere wettelijke eisen zoals:

  • De speltijd
  • Het uitkeringspercentage
  • Het uurverlies
  • De maximale prijs

De speltijd

De speltijd ofwel de tijd die verstrijkt tussen 2 spellen moet (gemiddeld) 4 seconden bedragen en mag niet korter zijn dan 3,5 seconden. Dit is een belangrijk criterium en is een belangrijke factor bij het ontstaan van verslaving. In het algemeen geldt: hoe langer het spel duurt hoe minder de kans op verslaving.

Het uitkeringspercentage

Het bedrag dat je per ingezette euro terugkrijgt moet minimaal 60% bedragen (in de praktijk ligt het op 83%).

Uurverlies

Het gemiddeld uurverlies mag niet groter zijn €40

Maximale prijs.

Per spel mag niet meer uitgekeerd worden dan 200 keer de inzet.

Gokkasten op internet

Goksites bieden ook gokkasten op internet aan. Deze sites opereren vanuit het buitenland en zijn (nog) illegaal. De eisen die hierboven genoemd worden, hoeven voor deze gokkasten dus niet te gelden. Het uurverlies kan bijvoorbeeld veel hoger zijn. Op dit moment bereidt de overheid een wet voor om online gokspelen te legaliseren. Aanbieders zullen dan een vergunning krijgen. Nog niet helemaal duidelijk is of de online gokkasten aan dezelfde eisen zullen moeten voldoen als de offline gokasten en of de NMi ook hier een controlerende taak heeft.

 

Versie: november 2017