Is cannabis vervuild met schimmels en pesticiden?

In 2016 is door het RIVM onderzoek gedaan naar vervuiling in cannabis. Hierbij lag de nadruk vooral op bestrijdingsmiddelen en giftige schimmels (aflatoxines). In het onderzoek hebben de onderzoekers 25 samples bekeken, in 23 van deze samples zijn bestrijdingsmiddelen gevonden. In 11 samples was deze concentratie hoger dan is toegestaan volgens de kruidengeneesmiddelenrichtlijn. Maar de concentraties waren dermate laag dat ze geen gevaar voor de volksgezondheid vormden. Er zijn geen aflatoxines aangetroffen. In 1 geval werd een pesticide aangetroffen dat niet meer is toegelaten op de Europese markt (carbendazim). De aangetroffen hoeveelheden pesticiden in de onderzochte monsters zijn laag en vormen geen gevaar voor de gezondheid bij orale inname of pulmonaire blootstelling via inhalatie (roken/vaporiseren).

Het valt dus relatief mee met de vervuiling van de cannabis in Nederland met pesticiden en schimmels. In andere landen lijkt dat niet altijd het geval te zijn (2).

Het kan echter ook zo zijn dat de cannabis is verzwaard om er een hogere opbrengst uit te krijgen. Voor meer informatie hierover zie de pagina: Is hasj of wiet versneden met stoffen zoals glasparels of lood?

 

Bron:

(1) www.rivm.nl en RIVM informatiebrochure: Residuen van gewasbeschermings- middelen in cannabisExtra risico voor de gebruiker?

(2) Trimbos factsheet Gebruikerwijzen van cannabis en hun effecten en gezondheidsrisico’s

 

Versie: juli 2020