Wat is het serotoninesyndroom?

Bij het serotoninesyndroom is er sprake van sterk verhoogde serotonineconcentraties in het brein. Xtc bevordert de afgifte van serotonine door zenuwcellen en zorgt ook dat serotonine niet teruggaat naar de zenuwcel. Hierdoor kan de hoeveelheid serotonine toenemen. Alleen bij zeer hoge doseringen kan xtc een serotoninesyndroom veroorzaken. Het komt zeer weinig voor, maar als het gebeurt kan dit levensbedreigend zijn.

Combinaties

De combinatie van xtc met bepaalde medicijnen kan het risico sterk vergroten. Er zijn erg veel medicijnen en medicatie-interacties die invloed kunnen hebben op het ontstaan van een serotoninesyndroom. Echt gevaarlijk is de combinatie van xtc met MAO-remmers. MAO-remmers zorgen dat serotonine niet afgebroken wordt. Dit kan in combinatie met de verhoogde afgifte en verminderde heropname door xtc zeer gevaarlijk zijn. Een andere gevaarlijke combinatie is de combinatie van xtc met SSRI’s (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). SSRI’s zijn een vorm van antidepressiva die ook zorgen voor een verminderde heropname van serotonine waardoor er een overschot aan serotonine kan ontstaan tussen de zenuwcellen. Ook de combinatie met sommige andere recreatieve middelen kan een risico vormen, bijvoorbeeld hoge doseringen amfetamine en cocaïne.

Symptomen van een serotoninesyndroom

Serotoninesyndroom is vaak moeilijk te herkennen en ook moeilijk te behandelen. Veel van de symptomen lijken op de symptomen die iemand ook krijgt bij de normale werking van xtc waardoor het moeilijk is om dit in een vroeg stadium te herkennen. Ook zijn veel artsen onbekend met het serotoninesyndroom waardoor sommige symptomen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Het behandelen van een serotoninesyndroom bestaat vooral uit het onder controle houden van de symptomen door middel van bijvoorbeeld benzodiazepines. Meestal verdwijnen de klachten na 24 uur, in sommige gevallen kan iemand overlijden.

Symptomen van een serotoninesyndroom kunnen zijn: spiersamentrekkingen, heftig zweten, versnelde hartslag, hoge koorts, rillen, verwijde pupillen, opwinding, verwardheid, diarree, oververhitting, spierstijfheid en overactieve reflexen.

 

Bron: Boyer, E. W. & Shannon, M. (2005) The Serotonin Syndrome. The New England Journal of Medicine, 352, 1112-1120.

 

Versie: augustus 2019